Cobelfret

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Cobelfret

Auto-overslagbedrijf in Vlissingen-Oost.

Cobelfret-terrein, foto: Omroep Zeeland

Geschiedenis van het bedrijf

2003: Het begin

In april 2003 opende de Antwerpse rederij "Compagnie Belge Affretement NV", beter bekend als scheepvaart- en transportbedrijf Cobelfret een roll-on roll-off terminal in Vlissingen-Oost. Via de buitenhaven werden dagelijks auto's aangevoerd en naar het grote Cobel-bedrijfsterrein (60 ha.) in Vlissingen-Oost getransporteerd.

Cobelfret begon zijn werkzaamheden in Vlissingen-Oost met 45 werknemers. Vijf mensen op kantoor, de rest als verlader. Deze verladers vervoerden de nieuwe auto's (allen van het merk Ford) naar het terrein naast het kantoorgebouw. Het was op dat moment de bedoeling om van en naar Dagenham (bij Londen) drie maal per etmaal met vier schepen 350.000 personenauto`s per jaar en 90.000 met auto's geladen trailers te verladen.[1]

Het Cobelfret-terrein bood ruimte aan zo'n 24.000 personenauto's en een opstelruimte voor honderden trailers. De beslissing van Cobelfret om voor Vlissingen te kiezen was mede ingegeven door toezegging van het havenschap een spoorlijn aan te leggen naar het achterland.

Groei

Naast het in- en uitladen begon Cobelfret al snel met het rijklaar maken van auto's. Behalve uit Engeland kwamen er ook al gauw auto's aangevoerd uit België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en zelfs uit Turkije. Een jaar na de start werkten er dan ook al 140 werknemers bij het bedrijf en werden er op jaarbasis 400.000 auto's verwerkt.

Ondanks de succesvolle start was er van omwonenden veel ophef over de geluidshinder van de autotreinen die het Cobelterrein verlieten. In oktober 2005 dreigde de minister Cobelfret met een dwangsom, indien het bedrijf het aantal treinritten niet aan banden zou leggen.[2] Later werd de situatie door het Rijk toch gedoogd.

De goede cijfers die Cobelfret de eerste drie jaar behaalt leidden er toe dat het bedrijf het bedrijfsterrein begin 2006 vergroot tot 100 hectare.[3] Er konden hierdoor tijdelijk maximaal 58.000 auto's op het terrein worden gestald.

2009: Electriciteitscentrale?

In 2009 ontstond bij Cobelfret het idee op het eigen terrein in Vlissingen-Oost een eigen elektriciteitscentrale te bouwen. Deze plannen waren afkomstig van een Belgisch zusterbedrijf van Cobelfret, C.Gen. In de te bouwen centrale zou uit onder meer steenkool, aardgas en biomassa waterstofgas moeten worden gemaakt. De te bouwen centrale zou in 2016 klaar moeten zijn.

2012: Crisis in de autoverkoop

Door de economische crisis stortte de markt voor nieuwe auto's in 2012 in. De daling van de verkoopcijfers leidde er toe dat een groot deel van het Cobelfret-terrein leeg kwam te staan.[4] Ook de sluiting van de Ford-autofabriek in Genk leidde tot onzekerheid over de werkgelegenheid bij Cobelfret. Bij Cobelfret werkten op dat moment zo'n 70 vaste krachten en tientallen uitzendkrachten.

Auteur

W. van Gorsel, 2017

Bronnen

Sites

Krantenbank Zeeland

Literatuur

Ambro Dobbenga, Op en rond de Schelde: Cobelfret, in: De blauwe winpel; maandblad voor scheepvaart en scheepsbouw in de lage landen; nr. 10 - 58e jaargang, Amsterdam, 19 oktober 2003, pag. 398-399.

Noten