Claas van Cats

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Claas van Cats
Cats WillemII 71038.jpg
Cats diende als veldheer onder Willem II, hier boven de Gistpoort in Middelburg, foto: Wim Helm, februari 1977, ZB, Beeldbank Zeeland, recordnr. 71038
Geboren 12?? ?
Overleden vóór 1293 ?
Beroep vrijheer van Kats, Katshoek, Oud en Nieuw Kats, Katsrak, Emelisse en Welle, het Land van Kadzand, Ossendrecht, Borrepas en Lopik.
VIAF Claas van Cats

Biografie

Claas of Nicolaas van Cats was veldoverste van Rooms-Koning Willem II en verwierf als zodanig veel roem tijdens de opstanden van de Kennemers. Toen dezen in 1268 voor Utrecht verschenen wisten zij de burgerij te bewegen zich van de stadsregering te ontdoen, waarop zij de macht overnamen. In 1270 werden zij door Sweder van Beusichem uit de stad verdreven, doch het gelukte hen andermaal zich van de stad meester te maken. Als voogd van Floris V verscheen daarop Van Cats in 1271 die er een vierschaar spande en 1.400 rebellen verbande. Hij wordt voor de eerste heer van Schoonhoven gehouden en zou in 1272 Gouda hebben gesticht. Hij is waarschijnlijk voor 1293 gestorven.

Auteur

L. Hageman

Literatuur

  • Wagenaar, Vaderlandsche Historie III, 14.
  • Arend, AIgemeene Geschiedenis des Vaderlands II. 408.
  • Van der Aa, Biographisch Woordenboek.