Christoffel Roels/EvZ1982-1984

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken

(Leuven ± 1540-Middelburg 18 mei 1579). Raadpensionaris. Vestigde zich te Middelburg, waar hij op 4 mei 1568 beëdigd werd als pensionaris van prelaat en edelen van Zeeland. Als zodanig bleef hij aan tot 28 juni 1574, op aandringen van de bisschop, zijn neef Nicolaas de Castro, waarna hij openlijk de zijde der Staten koos. Het volgende jaar trad hij onder in vloed van zijn vriend Marnix van St.-Aldegonde toe tot de hervormde gemeente. Op 1 januari 1577 verbleef hij te Brussel voor de Satisfactie van Goes, 15 oktober d.a.v. werd hij door Willem van Oranje gedelegeerd de problemen tussen de vroedschap van Middelburg en de gouverneur en raden op te lossen. Op 3 juli 1578 werd hij benoemd tot Raadpensionaris van Zeeland, vervolgens werd hij door Maurits tot auditeur in de rekenkamer benoemd, doch dit werd door de Staten van Zeeland onverenigbaar geacht met het ambt van Raadpensionaris en ongedaan gemaakt.