Christiaan Cornelissen

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Christiaan Cornelissen
Cornelissen 153139.jpg
Christiaan Cornelissen, foto, ZB, Beeldbank Zeeland, recordnr. 153139
Geboren 30 augustus 1864 's-Hertogenbosch
Overleden 21 februari 1942 Domme (Dordogne)
Beroep publicist
VIAF C. Cornelissen

Biografie

Cornelissen was van 1888-1892 onderwijzer aan de leerschool van de Rijkskweekschool te Middelburg. Hij sloot zich aan bij de Zeeuwse propagandaclub voor algemeen kies- en stemrecht en redigeerde mede het orgaan De Volksstem en de voortzetting daarvan, Licht en Waarheid. In 1892 werd hij mederedacteur van Recht voor Allen, het blad van Domela Nieuwenhuis. Sinds 1898 woonde hij in Frankrijk, waar hij een vooraanstaande plaats innam in de kringen van het internationale syndicalisme. Op zijn naam staat een lange reeks van publicaties op economisch gebied, waarvan vele in verscheidene talen vertaald zijn. Zijn belangrijkste werk is de vijfdelige Traite général de science économique (1926-1944).

Invloed

Cornelissen hield er een orthodox-marxistisch gedachtengoed op na en bezag de wereld waarin hij leefde vanuit een internationale context. Dit versterkte voor de buitenwacht zijn theoretische socialistische ideeën nog meer. Hoewel er ook bewonderaars waren bleken veel socialistische leiders Cornelissen een slechte socialist te vinden; de kwalificering 'warhoofd' (Vrankrijker), was daarbij nog het minst grievend.[1]

Bibliografie

Auteur

-P.J. Meertens, herzien J. Francke, 2016

Literatuur

Noten