Carel Frederik Koch

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Carel Frederik Koch
Geboren 30 april 1890 Groningen
Overleden 31 mei 1984 Wassenaar
Beroep Medicus
VIAF Carel Frederik Koch

Biografie

Medicus. Promoveerde op 30 januari 1922 te Leiden in de chirurgie op `Rupturacordis traumatica' (scheur in het hart ten gevolge van een stoot, verwonding of een ongeluk). Werd te München opgeleid in de gynaecologie. Vestigde zich in 1922 te Middelburg, waar hij naast zijn gewone werkzaamheden baanbrekende onderzoekingen verrichtte en contacten legde met onder andere de Société Internationale de la Chirurgie. Bijzondere studie maakte hij van lijders aan multiple sclerose, die hij operatief trachtte te genezen. Hij voerde een nieuwe narcosetechniek in en bij patiënten met onopereerbare gezwellen sneed hij bij ondraaglijke pijnen zenuwstrengetjes door, waarvoor hij een speciaal instrument ontwierp. Onderzocht dikke- en blindedarm met behulp van röntgenstralen en contrasterende vloeistofinspuitingen. Was bekend om zijn belangstelling voor en zijn verantwoordelijkheidsgevoel tegenover zijn patiënten.

Toen in 1940 de Duitse troepen Middelburg naderden, reisde hij via België en Frankrijk naar Engeland in gezelschap van 700 Hollandse militairen. De Nederlandse regering in ballingschap verzocht hem in 1942 zich te bekwamen in de plastische chirurgie, toen in Nederland nog onbekend. Hij verwierf in de `Plastic and Jaw Unit' van East Grinshead naast grote bekwaamheid de bijnaam 'plastic Charley'. Zijn specialisme werd pas erkend in 1949 door de Kon. Ned. Mij. ter Bevordering der Geneeskunst. Hij werd voorzitter van de Ned. Ver. voor plastische en reconstructieve chirurgie.

Na terugkeer in Nederland vestigde hij zich te Amsterdam. Publicaties: ‘Beiderzijdsche verwijdering van het ganglion stellatum (ganglion cervico theracale sympathicus) wegens multiplesclerose’, in: N.T.v.G., jrg. 81, nr. 4 1937, p. 425-429.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

A.M. Lauret, gecontroleerd redactie 2013

Literatuur

  • Honing, Dr. C.F. Koch.
  • De Bree, Zeeland.