Callenfels, familie

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Callenfels, familie
Gedicht over de vereniging van Nederland en België door J. Callenfels, ca. 1815, affiche, ZB, Beeldbank Zeeland, recordnr. 7194Godefridus Wilhelmus Callenfels

Callenfels, familie
Callenfels GodefridusWilhelmus ZI IV 498.jpg
G.W. Callenfels, KZGW, ZI IV, 498.
Geboren 12 februari 1755 Cats
Overleden 19 oktober 1822 Sluis
Beroep medicus
VIAF G.W. Callenfels
Gravure uit Godefridus Wilhelmus' proefschrift Dissertatio physiologico-medica inauguralis de fabrica et actione ventriculi (1773), door F. van Bleyswyck, foto, ZB, Beeldbank Zeeland, recordnr. 153079.

Godefridus Wilhelmus Callenfels stamde uit een familie, die in de tijd van de Reformatie uit de Pfaltz naar de Nederlanden was gekomen (zijn vader was predikant te Cats en te Sluis). Na in Utrecht gepromoveerd te zijn op 'De fabrica et actione ventriculi' (Over de bouw en de werking van de hartkamer) werd hij in Sluis geneesheer en burgemeester. In 1784 schreef hij in deel X van de Verhandelingen van het Zeeuwsch Genootschap `Antwoord over de najaarskoortsen in garnizoensplaatsen van Staats-Vlaanderen'. Drie van zijn zonen werden geneesheer:

Bibliografie

-Dissertatio physiologico-medica inauguralis de fabrica et actione ventriculi proefschrift Universiteit Utrecht (Trajecti ad Rhenum, 1778).

- Verhandelingen over de waare oorzaaken en kenteekenen van de najaars-koortsen in de garnizoenplaatsen van Staats-Vlaanderen; en over de beste behoed- en geneesmiddelen (Middelburg, 1783).

-[Advies over een antwoord op prijsvraag 83 van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (S.l., 1818). De vraag ging over het beoordelen van nieuwe geneesmiddelen. Het antwoord voldoet niet geheel aan de vraag, maar verdient wel een eervolle plaats in de geschriften van het Zeeuwsch Genootschap.]

Hendrik Anthonie Callenfels

Callenfels, familie
Callenfels HendrikAnthonie 153080.jpg
Hendrik Anthonie Callenfels, foto Collectie Visser, ZB, Beeldbank Zeeland, recordnr. 153080
Geboren 16 januari 1791 Sluis
Overleden 24 januari 1860 Oostburg
Beroep arts, onderwijzer en burgemeester
VIAF H.A. Callenfels

Hendrik Anthonie Callenfels promoveerde op 17 juni 1815 te Leiden tot medisch doctor op `De Metastasi' (Over de uitzaaiing); hij verwierf er ook de titel van chirurg en verloskundige mee. Na een kort verblijf te Schoondijke vestigde hij zich in 1811 te Oostburg. Hij genoot er groot aanzien als dokter, burgemeester, districtsschoolmeester en lid van het plaatselijk classicaal en provinciaal bestuur van de Hervormde kerk. Tijdens de Belgische Opstand maakte hij als burgemeester moeilijke tijden door.

Bibliografie


Jacob Willem Callenfels

Callenfels, familie
Callenfels JacobWillem 153081.jpg
Jacob Willem Callenfels, foto, ZB, Beeldbank Zeeland, recordnr. 153081
Geboren 22 augustus 1792 Sluis
Overleden 12 april 1882 Vlissingen
Beroep arts en burgemeester
VIAF J.W. Callenfels

Jacob Willem Callenfels promoveerde op 17 juni 1815 te Leiden in de theologie en de medicijnen. Zijn medische dissertatie luidde `De homine minus, quam vulgo creditur, prae animalibus ad morbos proclivi' (Over de mens, die anders dan algemeen wordt aangenomen, minder vatbaar is voor ziekten dan de dieren). Huwde de rijke Maria Wilhelmina Hennequin uit Sluis en vestigde zich te Vlissingen, waar hij een grote praktijk had. Hij was lange tijd burgemeester van de stad en bekleedde veel erebaantjes zoals het lidmaatschap van het bestuurscollege der Geneeskundige School te Middelburg Daarnaast schreef hij in geneeskundige tijdschriften, onder andere over vreemde voorvallen in zijn medische praktijk zoals 'Langdurig verblijf van een been in de luchtpijp' en 'Blindheid na neusbloeden.'

Bibliografie

Gerardus Theodorus Callenfels

Callenfels, familie
Geboren 16 oktober 1800 Sluis
Overleden 5 januari 1889 Goes
Beroep arts

Gerardus Theodorus Callenfels promoveerde te Gent in 1834 op 'De fame et siti' (Over honger en dorst) en vestigde zich te Goes. Hij schreef een aantal artikelen over medische onderwerpen, bovendien enkele over Zuidbevelands dialect.

Bibliografie

Johan van der Beke Callenfels

Callenfels, familie
Beke Callenfels 14845.jpg
Johannes van der Beke Callenfels in 1878, foto, ZB, Beeldbank Zeeland, recordnr. 14845
Geboren 31 december 1828 Vlissingen
Overleden 11 juni 1897 Vlissingen
Beroep medicus
VIAF J. van der Beke Callenfels

Johan van der Beke Callenfels was de zoon van Jacob Willem Callenfels. Hij promoveerde te Utrecht in 1855 op 'Onderzoekingen over den invloed der vaatzenuwen op de bloedsomloop en den warmtegraad'; praktizeerde in zijn geboorteplaats.

Bibliografie

Jan Eliza Callenfels

Callenfels, familie
Geboren 9 december 1829 Goes
Overleden 21 augustus 1908 Hulst
Beroep arts
VIAF J.E. Callenfels

Jan Eliza Callenfels was dokter te Hulst. Hij was de zoon van Gerardus Theodorus Callenfels en promoveerde in 1856 te Utrecht op de dissertatie 'Over het aneurysma der arteria aorta thoracica' (de verwijding van de grote lichaamsslagader).

Willem Cornelis Callenfels

Callenfels, familie
Geboren 19 december 1822 Vlissingen
Overleden 25 juli 1855 Aardenburg
Beroep medicus

Willem Cornelis Callenfels was medicus en kleinzoon van Godefridus Wilhelmus Callenfels. Hij vestigde zich als geneesheer en verloskundige te Aardenburg.

Auteur

-A.M. Lauret en P.J. Meertens (G.Th.H.A. Callenfels)

Literatuur

-Fokker en De Man, Zeeuwsche medici.

-De Man, Geneeskundige school I, 132.

-P.C. Callenfels, Het geslacht Callenfels, 54-57.

-J.Z.S. Pel, Chirurgijns, doctoren, heelmeesters en artsen op het eiland Walcheren, 1700-2000 (Middelburg, 2005).