Burgerhuys

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Jan Burgerhuys, Evert Burgerhuys, Michiel Burgerhuys, Johannes Burgerhuys

(17de eeuw)

Klokkengietersgeslacht in Middelburg

Burgerhuys is de naam die drie opeenvolgende generaties van klokken- en kanongieters uit het zeventiende-eeuwse Middelburg dragen. De geboortejaren van geen van de leden van deze familie zijn bekend. Nog steeds gebruiken vele kerken in Zeeland klokken die gegoten zijn door een van de familieleden.

Jan Burgerhuys

Jan Burgerhuys, het oudst bekende familielid, is tenminste in 1593, een leerling geweest van Hendrick van Trier, een klokgieter uit Aken. Waarschijnlijk werkte Jan Burgerhuys samen met zijn zoon Evert Burgerhuys en had hij een groep werklieden in dienst. Dit was in ieder geval zo toen zij betaald werden voor een klokkenspel in Zwolle, dat echter al in 1669 door brand vernietigd werd. Toen Jan in 1617 stierf, werd hij begraven in de Oude Kerk te Middelburg. Het bedrijf werd overgenomen door zijn zoon Michiel Burgerhuys. Gietsels van Jan Burgerhuys zijn: kartouwels, deurbellen en vele kerkklokken waaronder die in Cadzand (1611), Ritthem (1613), Teroele in Friesland (1614) en Bendochy Church in Schotland (1608).

Evert Burgerhuys

Evert Burgerhuys was de zoon van Jan en werkte samen met zijn vader in het bedrijf. Toen deze echter stierf in 1617 verdween ook Evert in de nevelen van de geschiedenis. Van Evert Burgerhuys is slechts één in 1610 gemaakte klok bekend, die wordt bewaard in het museum van Whithorn Priory in Schotland. Het is niet duidelijk wat de oorspronkelijke bestemming van deze klok geweest is.

Michiel Burgerhuys

Kanon gegoten door Michiel Burgerhuys uit 1629, foto: Ruud Paesie, 2013
Kanon gegoten door Johannes Burgerhuys uit 165, foto: Ruud Paesie, 2013

Michiel Burgerhuys werd geboren in Aken, mogelijk toen zijn vader Jan daar was om Hendrick van Trier te ontmoeten. Michiel zette het gieten van klokken voort en startte tevens de vervaardiging van kanonnen. Zijn werkzaamheden werden in Middelburg hoog geacht waardoor hij van het stadsbestuur belastingsontzegging kreeg en ook nog een voormalig eetvertrek van de abdij tot zijn beschikking kreeg voor zijn gieterij. Michiel Burgerhuys overleed in 1651. Michiel goot in 1626 en 1628 twee kanonnen die de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) tegen het einde van de zeventiende eeuw naar Japan had over laten brengen. Daar werden deze kanonnen onderdeel van de kustverdedigingswerken. Drie eeuwen later, tijdens de Tweede Wereldoorlog, nam het leger van de Verenigde Staten de kanonnen in beslag. Het Fort Belvoir in de Amerikaanse staat Virginia heeft de kanonnen opgeknapt en ze zijn daar nu opgesteld voor bezichtiging.

Johannes Burgerhuys

Johannes Burgerhuys maakte vele kanonnen, klokken en tafelbellen in de gieterij die zich nog immer in de eetzaal van de abdij bevond. Er kan geen onmiddellijk bewijs worden aangedragen dat Michiel een zoon had die hem opvolgde. Toch lijkt dit aannemelijk, lettend op de sterfjaren van Michiel (1651) en Johannes (1679). Ook zou Johannes het beroep van Michiel overgenomen kunnen hebben. In één opzicht verschilde Johannes sterk van zijn zelfstandige voorvaderen: hij had nauwe banden met de Staten van Zeeland. Hij verkreeg van hen het alleenrecht om klokken en kanonnen te vervaardigen in Zeeland. Zodoende werd hem een monopoliepositie gegeven in de provincie. De Staten van Zeeland en het gemeentebestuur zijn meermaals met elkaar in onmin geraakt over de vergoedingen die Johannes wel of niet hadden moeten toekomen. Toen Johannes in 1679 overleed, wilde zijn weduwe een nieuwe meestergieter inhuren om de gieterij voort te zetten. Dit werd haar echter door de Staten van Zeeland verboden. Johannes goot klokken voor de Oude Kerk, de Franse Kerk, de Oostkerk en de Zusterkerk te Middelburg alsmede voor kerken in Yerseke, Zoutelande, Serooskerke en vele andere Zeeuwse plaatsen.

Kanonnen in musea

De hier afgebeelde kanonnen van Michiel en Johannes Burgerhuys werden respectievelijk in 1986 en 2000 door vissers opgevist uit de Westerschelde, ongeveer 20 mijl voor de kust van Westkapelle en zijn in opdracht van de Admiraliteit Zeeland gegoten. Beiden zijn in het bezit van het Zeeuws Museum. Een door Jan Burgerhuys gegoten kanon uit 1614 staat opgesteld op een houten affuit op de Havendijk van Tholen. Een kanon uit 1678, gegoten door Johannes Burgerhuys, is in zeer goede staat en wordt bewaard in het Rijksmuseum te Amsterdam. Het draagt het wapenschild van de familie Van Reygersbergh. Een in een wrak op de bodem van het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk gevonden kanon uit 1637 dat gegoten werd door Michiel Burgerhuys is nu in het bezit van het Legermuseum te Delft.

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

Jules Kuiper (UCR), 2012

Bronnen