Boudewijn IV/EvZ1982-1984

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken

Graaf van Vlaanderen vanaf 988 (als minderjarige; *burggraaf) tot 1035 (overleden). Opende kort vóór het jaar 1.000 de expansiepolitiek van de 11e-eeuwse graven van Vlaanderen in noordelijke en vooral oostelijke richting. Vlaanderen lag tot dan toe voornamelijk of geheel binnen de grenzen van het koninkrijk Frankrijk. De aanvallen van de graaf golden de keizerlijke versterkingen op de oostelijke oever van de Schelde, welke rivier hij zover mogelijk onder zijn controle wilde brengen. Naarmate de Vlaamse graaf doordrong op rijksgebied, ontstonden naast het omvangrijke Kroon-Vlaanderen ook gebiedsdelen die samen later Rijks-Vlaanderen heetten. De Duitse koning Hendrik II deed in 1007 een tegenaanval (op de stad Gent) maar, weerhouden door moeilijkheden elders, moest de monarch tenslotte in 1012 graaf Boudewijn IV belenen met het gebied nabij de Scheldemonding, te weten vooral Walcheren, dat aldus eveneens bij Rijks-Vlaanderen werd getrokken. Het gebied der latere *Vier Ambachten, eveneens rijksgebied, was vermoedelijk al veel eerder bij Vlaanderen getrokken, misschien door graaf *Boudewijn II.