Bonifacius de Jonge/EvZ1982-1984

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken

(Zierikzee 1567 - Middelburg 30 juni 1625). Heer van Oosterland, Sir Jansland en Oostersteen. Magistraat. Werd op 26 oktober 1583 als student in de letteren te Leiden ingeschreven, ging over op rechten en promoveerde in Frankrijk (1595). Op 7 februari 1596 werd hij benoemd tot pensionaris van Zierikzee en tot extra-ordinaris gecommitteerde wegens Zeeland ter Staten Generaal. Na de dood van Christoffel Roels in 1597, volgde hij deze als tijdelijk raadpensionaris van Zeeland op, tot hij op 20 maart 1599 werd aangesteld als secretaris van de Staten van Zeeland en van de Gecommitteerde Raden. Op 18 februari 1615 werd hij benoemd tot raadpensionaris van Zeeland, welk ambt hij tot zijn dood zou blijven bekleden en waarin hij Zeeland aan de zijde van prins Maurits en van de contra-remonstranten, tegenover Van Oldenbarnevelt en de remonstranten wist te houden. In 1617, 1618 en 1621 werd hij door Maurits, bij wie hij in de gunst stond, gecommitteerd hem als Eerste Edele van Zeeland te vervangen.