Bonifacius Matthias Pous

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Bonifacius Matthias Pous
BM Pous.jpg
Bonifacius Matthias Pous maakte lange tijd deel uit van het bestuur van Middelburg. Tekening: G. Schouman, 1744. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec.nr. 735
Geboren 25 juni 1744 Middelburg
Overleden 28 september 1797 Middelburg
Beroep Jurist
VIAF Bonifacius Matthias Pous

Biografie

Jurist. Werd op 7 september 1759 als student in de rechten aan de universiteit te Leiden ingeschreven, waar hij in 1761 promoveerde. Vestigde zich te Middelburg, waar hij tot griffier van de Raad van Vlaanderen werd benoemd; sedert 1765 maakte hij er als schepen, raad en thesaurier deel uit van de stadsregering; tevens was hij bewindhebber der Oost-Indische Compagnie en curator van de Latijnse school. In 1787 werd hij, ofschoon een gematigd patriot, door Willem V uit al zijn functies ontslagen. Op 27 februari 1795 werd hij wegens Middelburg lid van de Staten van Zeeland, 3 maart daaraanvolgend werd hij naar de Staten-Generaal afgevaardigd, waar hij een belangrijke rol zou spelen in de onderhandelingen met Siéyès en Reubell van het Comité du salut public, welke op 8 mei 1795 te 's-Gravenhage geopend werden en op 16 mei met een vredesakkoord en een bondgenootschap tussen de beide landen werden besloten, waarbij Nederland aan Frankrijk de landen van Overmaze en Staats-Vlaanderen over droeg. Op 16 april 1796 werd hij, overtuigd federalist, gekozen als lid van het intermediair provinciaal bestuur van Zeeland, welk bestuur hij spoedig presideerde, doch bij de nieuwe verkiezingen van juli 1797 werd hij niet herkozen.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

L. Hageman, herz. Peter Sijnke (2012).

Literatuur

  • Nagtglas, Levensberichten.
  • N.N.B.W. X.
  • Fransje Backerra, Schets van een Middelburgs regent: Bonifacius Matthias Pous, 1744-1797 (Middelburg, Commissie Regionale Geschiedbeoefening Zeeland, 1989).