Bevertjes

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Bevertjes (Bríza média)

Fijn, teer grasje met een uitstaande pluimvormige bloeiwijze en kleine rondachtige aartjes. Heette vroeger trilgras. Komt in Zeeland nog slechts hier en daar voor in droge, zandige, schrale graslanden (bijv. op enkele dijken in de zak van Zuid Beveland en op graslanden in de duinen). Vroeger veel algemener.

AUTEUR

-K.F. Vaas, herschreven A.M.M. van Haperen