Bevernel

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Bevernel
Grote Bevernel, bron: Wikimedia

Bevernel (Pimpinélla)

Geslacht van overblijvende kruiden behorende tot de Schermbloem familie. In Zeeland twee soorten, beide met witte schermen. De grote bevernel (Pimpinélla major) heeft enkelvoudig geveerde bladeren en een kantige stengel. Ontbreekt in grote delen van Zeeland, maar komt plaatselijk veel voor op vochtige dijktaluds en in wegbermen (bijvoorbeeld in de omgeving van Eversdijk op Zuid-Beveland). De kleine bevernel (Pimpinélla saxifraga) heeft fijner verdeelde bladeren en een rolronde stengel. Deze soort lijkt op karwij en wilde peen. Zij is zeldzamer dan de vorige en groeit meer op droge zandige plaatsen, zoals droge dijkgraslanden en hier en daar in de duinen.

Auteur

-A.M.M. van Haperen