Beooster-eedeen Hoogland Van-st.-kruispolder

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Beooster-eedeen Hoogland Van-st.-kruispolder

Internationale polder (nooit als zodanig geregistreerd); Nederlands deel in de gemeente Aardenburg en aangesloten bij het Waterschap Het Vrije van Sluis (opgericht 1942); opp. ca. 1835 ha, waarvan ca. 500 ha Belgisch; hoogteligging Nederlands deel 0,6 m N.A.P. tot 2,8 m N.A.P.; behorend tot het hoofdaf wateringsgebied Cadzand Kievit tepolder). In de polder liggen Smedekensbrugge, St. Kruis, Hondseinde (België), Vuilpan, Valeiskreek (ged.) en Moerhoofd. Wateren in de polder zijn de Bieze, de Valeiskreek, het Groote Gat (ten westen en zuidwesten van St.-Kruis), de Nederlandse en Belgische Blokkreek, de Kruiskreek en de Eekloosche Watergang. De polder kwam in 1651 tot stand als herdijking van geïnundeerd gebied. In 1611 wasreeds de St .-Pietersdijk aangelegd tussen het Zwin, Aardenburg en St.-Kruis om het ten zuiden ervan gelegen land te beschermen. De toenmaals voornaamste belanghebbende was de Benedictijner St.-Pieterabdij te Gent. In 1672 werd de polder ter verdediging van Aardenburg weer geïnundeerd. Het Hoogland in het noordoosten van de polder met daarop het dorp St.-Kruis was toen afzonderlijk van kaden voorzien; het werd tot 1820 apart beheerd. Het overige poldergebied werd herdijkt in 1687. Ook tijdens de Belgische opstand van 1830 werd de polder grotendeels geïnundeerd (met zoet water uit de Eekloosche Watergang). De polder vormde tot 1 januari 1942 een vrij niet-waterkerend waterschap. Het Nederlandse deel heeft behoord tot de v.m. gemeenten Eede en St.-Kruis.


AUTEUR

J. Kuipers

LITERATUUR

Wilderom, Tussen afsluitdammen I V. Van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek.