Bartholomeus Danckerts

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Bartholomeus Danckerts
Goes 512.jpg
Stadhuis en kerk van Goes, tekening, ZB, Beeldbank Zeeland, recordnr. 512
Geboren eerste kwart 17de eeuw ?
Overleden na ca. 1660 ?
Beroep orangist

Biografie

Danckerts leidde in zijn geboorteplaats Goes het Oranjegezinde volk tijdens de beroerten van 1655 en speelde die rol met verve, want nog in hetzelfde jaar werd hij zowel tot burgemeester als tot baljuw benoemd, echter zeer tegen de zin van het overgrote deel van de burgerij. Ofschoon de oppositie toen door gematigden enigszins werd gestild, gaf in 1656 het verkiezen van twee rentmeesters aanleiding tot grote onenigheden. Danckerts werd alsnog door de burgerij gedwongen zijn ambt neer te leggen. Hij verliet de stad na de vruchteloze poging van zijn aanhang om hem in zijn ambt te herstellen, maar keerde in mei 1658 met enige medestanders en wat huursoldaten terug. Hij bezette het stadhuis en installeerde zich op zijn oude plaats, maar bijval bleef uit. Danckerts kreeg een boete van 500 Pond Vlaams en werd uit Goes en Zuid-Beveland gebannen. Verder zijn geen bijzonderheden van hem bekend.

Auteur

-L. Hageman

Literatuur

-Van der Aa, Biographisch Woordenboek.