Balduinus Hunnius

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Balduinus Hunnius
B Hunnius.jpg
Balduinus Hunnius was predikant in Sint Laurens; een gemeente die hij tot aan zijn overlijden diende. Tekening Nederlands Hervormde kerk uit 1644. Vervaardiger: H. Spilman, 1743. Collectie: Jan Anderson. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec.nr. 2411.
Geboren 16 februari 1654 Stavenisse
Overleden 1 oktober 1719 St.-Laurens
Beroep Theoloog
VIAF Balduinus Hunnius

Biografie

Theoloog. Bezocht de Latijnse school te Middelburg en studeerde in Leiden theologie, filosofie, oude talen en kerkelijke oudheden. Op 9 februari 1676 werd hij bevestigd als predikant te Oostburg; op 25 november 1690 deed hij zijn intrede in St.-Laurens, een gemeente die hij tot aan zijn overlijden diende. Hunnius, overtuigd coccejaan, was een veelzijdig geleerde met een warme belangstelling voor de problemen van zijn kerk. Vele malen werd zijn advies gevraagd en van tal van kerkelijke commissies was hij lid of voorzitter. Zoals bijvoorbeeld in de geruchtmakende 'zaak Gosuinus Buitendijck', die de gemoederen in Middelburg en daarbuiten dusdanig bezighield, dat de Staten van Zeeland de classis Walcheren gelastten een buitengewone vergadering coetus) bijeen te roepen om dit geval te onderzoeken en te beoordelen. Hunnius werd toen voorzitter van de coetus (1711) en een tweetal brochures van zijn hand (‘Voorberigt ter Regtveerdiginge van de handelingen van de E. Coetus of getrouwe Raad aan d’hr Gozuinus Buytendijk' ,Middelburg 1712, en 'Getrouwe Raad aan d’hr Gozuinus Buytendijk', Middelburg 1712, getuigt van zijn strijdvaardigheid.

Hunnius had een welversneden pen, maar de meeste van zijn theologische geschriften (gepubliceerd of in handschrift nagelaten) hebben thans niet meer dan sentimentele waarde. Een enkele keer waagde hij zich buiten zijn terrein en merkwaardigerwijze is hij dan ook voor ons nog interessant. Zijn 'Het Statische (=Staatse) Vlaanderen of de Zeeuwsche Buise, met de veranderinge, die 't zeewater aan de Zeewsche Eylanden heeft gegeven, en die, dewelke het naburig Vlaanderen is overgekomen' (Middelburg, 1718) is helaas een zeer zeldzaam werkje geworden, maar is nog altijd de moeite van het lezen waard. Het is daarom jammer dat twee van zijn handschriften (`Een korte verhandeling over de Geestelijke goederen' en 'Een kort Historisch Verhaal van den Olijfberg of de Kerken onder het Kruis in West-Vlaanderen') verloren schijnen te zijn gegaan.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

L.Hageman en A. Teunis, gecontroleerd redactie 2013

Literatuur

  • Van der AA, Biographisch Woordenboek.
  • N.N.B.W. III.
  • Nagtglas, Levensberichten.