Auguste Francois Charles de Casembroot

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Auguste Francois Charles de Casembroot
Casembroot 116984.jpg
A.F.C. de Casembroot, foto: J. Midavaine, 1964, ZB, Beeldbank Zeeland, recordnr. 116984
Geboren 17 december 1906 Middelburg
Overleden 10 februari 1965 Utrecht
Beroep Commissaris der Koningin en burgemeester
VIAF A.F.C. de Casembroot

Studie en burgemeesteersambt

Jonkheer Mr. A.F.C. de Casembroot was een telg uit een Zeeuws regentengeslacht. Hij studeerde rechten te Utrecht, deed in 1931 doctoraal examen en werd op 27 mei 1932 benoemd tot burgemeester van Westkapelle, met 25 jaren de jongste burgemeester van Nederland. Jhr. de Casembroot was sinds 14 september 1932 gehuwd met S.C. baronesse van der Feltz. In 1940 werd hij lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland waaruit hij in 1943 door de Duitse bezetters uit het ambt werd ontzet. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij zeer actief in het verzet. In 1944 werd hij majoor bij het Militair Gezag, dat toen tijdelijk het bestuur waarnam. Op 15 januari werd hij opnieuw benoemd tot burgemeester van Westkapelle.

Commissaris der Koningin

Vanaf 1 februari 1948 tot zijn overlijden was hij Commissaris der Koningin in Zeeland. Als geboren en getogen Zeeuw had dit ambt voor hem een grote bekoring. Hijzelf beschouwde het als de vervulling van een ideaal. Met name tijdens de eerste jaren na de oorlog en tijdens de rampperiode van 1953 zette hij zich met een groot improvisatietalent in voor de provincie Zeeland. Vooral in die jaren groeide er bij de Zeeuwse bevolking niet alleen respect, maar ook grote genegenheid voor 'haar' commissaris. Mede door zijn kennis van de Zeeuwse dialecten en het Zeeuwse volksleven, werd hij beschouwd als 'een van ons'. Eigenlijk waren de Zeeuwen een beetje trots op hem en vergaven hem graag zijn soms wat onconventionele optreden.

Eigenschappen en politieke besluiten

Uitvaart van A.F.C. de Casembroot in februari 1965 onder grote belangstelling in Middelburg, foto: J. Midavaine, ZB, Beeldbank Zeeland, recordnr. 97069

Hij was een primair reagerend man, wiens onverwachte uitspraken soms tot verwondering, zelden tot boosheid aanleiding gaven. Kunst en literatuur waren niet zijn sterke kanten. Zijn grote belangstelling ging uit naar de agrarische sector. Hij genoot meer van het kleine (hij was bijvoorbeeld geen voorstander van het samenvoegen van gemeenten) dan van het massale. Tijdens zijn ambtsperiode begonnen in de provincie belangrijke veranderingen zichtbaar te worden: industrialisatie van het Zuid-Sloe en de Kanaalzone in Zeeuws-Vlaanderen, gemeentelijke herindelingen en samenvoegingen van waterschappen. De provincie Zeeland veranderde van een min of meer afgesloten agrarische provincie in een provincie waar naast de agrarische sector, industrie en recreatie een belangrijke rol gingen spelen, terwijl mede onder invloed van het Deltaplan het isolement verdween. Hoewel hij zeker niet iedere nieuwe ontwikkeling waardeerde, werkte hij van harte mee om Zeeland vooruit te brengen en gaf daaraan in belangrijke mate leiding. De lezers van de PZC kozen hem in 1999 tot de ‘Zeeuw van de eeuw’.

Auteur

H. Eversdijk

Literatuur