Arend

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Arend
Visarend, bron: Bengt Nyman, Wikimedia

Arend (Adelaar)

  • Bastaardarend (Áquila clánga). In Nederland onregelmatige gast uit Oost-Europa. Ook uit Zeeland zijn enkele waarnemingen bekend.
  • Steenarend (Áquila chrysáëtos). In Nederland onregelmatige gast. Ook uit Zeeland zijn enkele waarnemingen bekend.
  • Steppearend (Aquila rápax). Grote roofvogel die slechts eenmaal in Nederland is waargenomen: mei 1967, Biervliet.
  • Visarend (Pandion haliáëtus). Grote roofvogel met lange, gehoekte vleugels, witte kop en onderdelen. Viseter, die na 'bidden' met een stootduik in het water duikt en zo visvangt. Doet door de lichte kleur en de langzame vlucht soms aan Meeuwen denken. Zit graag op palen in het water. De Visarend broedt in noordelijker streken en is in Zeeland een zeldzame doortrekker in april-mei en in augustus-oktober, zelden buiten deze periode.
  • Zeearend (Haliáëtus albicilla). Zeer grote bruine roofvogel met brede vleugels, wigvormige staart en zware, gele haaksnavel. Volwassen vogels hebben een witte staart en een lichte kop. Trage, flappende vlucht. Broedvogel van beboste merenen riviergebieden in noordelijker streken. In Zeeland zeldzame, niet jaarlijkse wintergast, die onder andere is waargenomen in de Grevelingen en het Veerse Meer.

Auteur

-P.L. Meininger