Archief, Mededelingen Van Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Archief, Mededelingen Van Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen
KZGW Archief2015.jpg

Jaarboek

Jaarboek van het Genootschap, onder deze titel verschijnend sinds 1970. Deze reeks begon in 1856 onder de naam: Archief, vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, en bevatte studies van uiteenlopende omvang zonder een vaste regelmaat van verschijnen. Deze opzet bleef gehandhaafd tot 1903, toen het Archief een jaarlijkse uitgave werd. De oude uitgave is nog steeds van groot belang; zo is bijvoorbeeld de uitgave van de stadsrekeningen van Kesteloo van onschatbare waarde sinds het stadsarchief van Middelburg in 1940 verloren ging. De reeks sinds 1903 bevat tevens de jaarverslagen van het Genootschap, die van grote betekenis zijn voor de kennis omtrent de verzamelingen van het Genootschap. Het jaarboek bevat drie- tot vier artikelen op wetenschappelijk gebied over zaken met betrekking tot de provincie Zeeland. Veelal van historische-, archeologische- en geografische inhoud. Bevat verder jaarverslagen van alle commissies en werkgroepen van het genootschap. Het jaarverslag Archief wordt uitgegeven en verzorgd door de Commissie tot redactie van Archief en Werken; een commissie die ook de door het KZGW uitgegeven monografieën begeleid. Ten behoeve van grotere bronnenuitgaven en monografieën werd vanaf 1981 de reeks Werken door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen gestart (zie aldaar), welke reeks in opzet aansluit bij het Archief zoals dat tussen 1856 en 1903 verscheen.

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

-J.H. Kluiver