Apothekersfamilie Baert

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Baert, Apothekersfamilie
Het pand aan de Walstraat 54 in Vlissingen waar vanaf 1902 de apotheek van C.G. Baert gevestigd was, ca. 1890, foto: Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, recordnr. 36764.[1]

Apothekersfamilie die al vanaf de 17de eeuw in leden in de functie van chirurgijn, dokter en apotheker had in Vlissingen. Een dochter van een van deze Baerts huwde in 1750 met Conradus Rutgerus Busken, (de vader van Coosje Busken) die aan het huidige Bellamypark. Een neef uit de tak van de Baerts nam het pand in 1795 weer van het echtpaar over, waarna de apotheek weer in handen van de familie Baert kwam.

Gillis Johz. Baert

Apothekersfamilie Baert
Beroep apotheker
VIAF [1]

Gillis Johz. werd te Vlissingen geadmitteerd als apotheker op 12 oktober 1809, bezat een welbeklante zaak op de Bellamykade.

Johannes Jacobus Albertus Baert

Apothekersfamilie Baert
Geboren 13 augustus 1815 Middelburg
Overleden 1868 ?
Beroep apotheker
VIAF [2]

Johannes (Jacobus Albertus) Baert was de oudste zoon van Gillis Johz., studeerde aan de Klinische School te Middelburg, waarna hij in de buurt van de Markt een apotheek stichtte. Hij gold als zeer bekwaam, leidde veel leerlingen op en was lid van de Provinciale Geneeskundige Commissie en van de Geneeskundige Raad van Zeeland. De apothekers ter stede benoemden hem tot gedeputeerde bij het Ziekenfonds der Doctoren om hun belangen te verdedigen.

François Baert

Apothekersfamilie Baert
Geboren 29 april 1817 Vlissingen
Overleden 3 juli 1887 Groede
Beroep apotheker
VIAF [3]

François (Vlissingen 29 april 1817 - Groede 3 juli 1887), een broer van Johannes Jacobus Albertus, behaalde te Middelburg het apothekersdiploma in 1842 en vestigde zich te Groede. Daar woonde weliswaar apotheker A.J.J. Carlier, maar deze verkeerde in kennelijke staat van verval tengevolge van verslaving aan alcohol. Een van François' zonen werd assistent-apotheker te Tiel.

Marinus Nicolaas Baert

Apothekersfamilie Baert
250px
'
Geboren 2 augustus 1843 Middelburg
Overleden ? ?
Beroep apotheker
VIAF [4]

Marinus Nicolaas (Middelburg 2 augustus 1843 - ? ), een zoon van Johannes Jacobus Albertus werd in 1863 aan de Klinische school te Middelburg tot apotheker bevorderd. Zijn vader had hem degelijk opgeleid, zodat hij met succes de zaak van grootvader te Vlissingen kon overnemen. Ook hij werd lid van de Geneeskundige Raad, wiens arbeidsterrein met westelijk Noord-Brabant werd uitgebreid. Getrouw aan de familietraditie bekleedde hij ambten binnen de Nederlandse Hervormde kerk. Zijn zoon C.G., geadmitteerd in 1895, vestigde zich eveneens in een apotheek te Vlissingen. Hij legde zich toe op bacteriologisch en scheikundig onderzoek.

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

Dr. A.M. Lauret, herz. Peter Sijnke (2011).

Literatuur

-De Man: De Geneeskundige School II passim.

-Zeeuwse Bibliotheek, Tijdschriftenbank Zeeland, Luc Nonnekes, 'Badhuisstraat - apotheek 100 jaar', in Den Spiegel 14/1(1996) 6-12.

Noten