Antonius van Deinse

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Antonius van Deinse
Geboren 24 november 1793 Zutphen
Overleden 20 mei 1845 Utrecht
Beroep medicus
VIAF A. van Deinse

Biografie

Antonius van Deinse komt uit een familie van artsen, apothekers, theologen en juristen die zeer waarschijnlijk afkomstig is uit het stadje Deinze aan de Leie (Oost-Vlaanderen). Hij is de zoon van de predikant Antonius van Deinse en Sara Jacoba, dochter van de bekende hypnotiseur J. de Puyt. Hij behaalde in 1817 het doctoraat in de geneeskunde op 'De Haemorrhagiis uterinis' (Over de baarmoederbloeding). Praktiseerde achtereenvolgens te Wissekerke, Goes, Hontenisse en sinds 1823 te Middelburg. Zijn vader bezorgde hem voor f 11.800 de Armen- en gestichtspraktijk te Middelburg. Antonius werkte vlijtig, tot het hem verdroot altijd naar 'de minsten van de zijnen' te moeten gaan. Hij werd depressief en monomaan: dacht veel patiënten een verkeerde behandeling te hebben gegeven, inclusief zijn echtgenote. Hij werd opgenomen in de Willem Arntzstichting, behandeld door prof. Schroeder van der Kolk, maar pleegde, slechts schijnbaar genezen, in het gesticht zelfmoord.

Auteur

-A.M. Lauret

Literatuur

-J.C. de Man, Geneeskundige school I en II.

-Nederlands Patriciaat 29 (1943), 71, 73, 78, 87, 97.

-J.Z.S. Pel, Chirurgijns, doctoren, heelmeesters en artsen op het eiland Walcheren 1700-2000 (Middelburg, 2006).