Antonius Wijdoot/EvZ1982-1984

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken

(St.-Omaers ?-Brugge 1 nov. 1566). Abt van Ter Duinen. Bestuurde enige jaren het klooster Zande te Hontenisse. Zeer bekwaam in water- en polderwerken en daarbij een groot econoom. Hij was in staat de grote verliezen, die de abdij geleden had bij de overstromingen van 1531 en 1532 in Hulster ambacht, te boven te komen. Door het aanleggen van het hoofd te Walsoorden wist hij het nog gespaarde gedeelte van Hontenisse te behouden. De landen van Saaftinge, door overstromingen aan de koning vervallen, bracht hij aan de abdij terug. Hij was getuige van de beeldenstorm in zijn abdij en overleed kort daarna in Brugge. Zijn afbeelding is nog te zien op de rechtervleugel van het drieluik, door Pourbus geschilderd in 1564, hetwelk bewaard gebleven is in de kerk van St.-Gillis te Brugge.