Anton Carl Frederik Koch

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Anton Carl Frederik Koch
399px-Dr anton carl frederik koch-1532866728.jpeg
Anton Carl Frederik Koch. Foto: 2018 (Veerle van der Werf - Koch), Bron: Wikimedia Commons.
Geboren 17 juli 1923 's-Gravenhage
Overleden 25 september 1990 Venetie (Italië)
Beroep Historicus
VIAF Anton Carl Frederik Koch

Biografie

Historicus. Zoon van C.F.J.M. Koch. Studeerde geschiedenis te Gent (1942-1946) en te Utrecht (1946-1947). Diploma wetenschappelijk archiefambtenaar I (1947). Promoveerde te Gent bij F.L. Ganshof op 'De rechterlijke organisatie van het graafschap Vlaanderen tot in de 13e eeuw' (Antwerpen-Amsterdam 1951) waarin ook aandacht voor Zeeuws-Vlaanderen. Assistent bij Universiteitsbibliotheek te Leiden (1948-'49); gemeentearchivaris van Deventer (1949-1973); bibliothecaris van de Stads-of Athenaeumbibliotheek aldaar (1949-1980), die in deze periode werd vernieuwd tot een wetenschappelijk instituut met groot regionaal bereik. Publiceerde over institutionele geschiedenis, oorkondenleer en stadsontwikkeling, over moderne devotie, boekdrukkunst, Erasmus en Reformatie. Bezorgde historische tekstuitgaven waaronder het 'Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299' dl. 1 ('s-Gravenhage 1970); ook `Opmerkingen over middeleeuws Walcheren vóór de 13e eeuw, in A.Z.G. 1958. Werd in 1976 benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Overleed volkomen onverwacht op 67-jarige leeftijd.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

A.C.F. Koch, herz. Peter Sijnke (2011).