Anthony en Levyn Coppens

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Coppens, Anthony En Levyn

Twee broers

Twee broers, waren reeds uit Middelburg voortvluchtig toen zij door de Raad van Beroerten bij vonnis van 17 augustus 1568 met verbeurdverklaring van hun goederen werden verbannen omdat zij, 'vermaarde wederdopers en uitvinders en beroerders der sectarissen', na de beeldenstorm het wettig gezag hadden gedwongen diegenen die omwille van hun geloofsovertuiging in de gevangenis te Middelburg zaten, te ontslaan. Wellicht moet men deze schijnbaar spectaculaire actie anders bezien. De gevangenen in kwestie zijn waarschijnlijk de 21 personen die door de regering van Middelburg na de beeldenstorm werden vrijgelaten toen men met de situatie niet goed raad wist en eerst de richtlijnen van Willem van Oranje wilde afwachten; in overleg met de predikanten trachtte men provocaties van beide kanten te voorkomen en in dit kader werden de gevangenen vrijgelaten.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

L. Hageman

Literatuur

  • Van der Aa, Biografisch Woordenboek der Nederlanden 3, 710-711 (1858).