Anthony de Jonge

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Anthony de Jonge
Anthony de Jonge.jpg
Anthony de Jonge van Bruinisse, 1607-1669. Fotograaf van reproductie: onbekend. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec. nr. 120795
Geboren 1607 Zierikzee
Overleden 28 mei 1669 Middelburg
Beroep Magistraat
VIAF Anthony de Jonge

Biografie

Magistraat. Werd op 9 juli 1653 met de heerlijkheid Bruinisse beleend. Studeerde aanvankelijk theologie te Leiden, doch sinds 1630 studeerde hij rechten. Op 29 december 1633 werd hij benoemd tot burgemeester van Zierikzee. Tevens was hij in 1633 en van 1635-1638 leenraad van Schouwen. Op 22 december 1638 werd hij benoemd tot rekenmeester en op 22 november 1644 tot secretaris van de Rekenkamer van Zeeland, in welke functie hij een ‘Register van de copulaten’, berustende ter Rekenkamer van Zeeland, vervaardigde. Van 1664-1669 was hij pensionaris van Middelburg en als zodanig afgevaardigde ter Staten van Zeeland.

In de verzameling van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen berust van hem het handschrift: ‘Zeelands regeeringsform beschouwd’ (ook bekend als: ‘Staatkundige aanmerkingen over de provincie Zeeland’), waaruit Smallegange het zevende hoofdstuk van het vijfde boek van de Regaliën, Domeinen en Leenen van Zeeland, ontleende; tevens maakte hij gebruik van een door De Jonge opgestelde beschrijving van Bruinisse.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

L. Hageman, gecontroleerd redactie 2013

Literatuur

  • N.N.B.W. III.
  • Wijnaendts van Resandt, De Jonge, 83-87.