Anthony Willem Philipse

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Anthony Willem Philipse
728px-Anthoni Willem Philipse (1766-1845) (1).jpg
Anthony Willem Philipse, Bron: Wikimedia Commons
Geboren 10 september 1766 Middelburg
Overleden 18 februari 1845 Den Haag
Beroep Rechtsgeleerde
VIAF Anthony Willem Philipse

Rechtsgeleerde, tevens ervaren in andere takken van wetenschap. Was reeds in 1783 gezworen klerk bij het Hof van Vlaanderen te Middelburg. 1786 Student te Leiden, 1790 doctor juris. 1795 Schepen en president van de rechtbank te Middelburg, voorts baljuw van de wateren en stromen van Zeeland; 1803 procureur-generaal bij het departementaal gerechtshof te Middelburg; 1805 daarenboven advocaat fiscaal van het departement Zeeland; 1811 advocaat-generaal van het keizerlijk gerechtshof te Den Haag. Na de bevrijding van 1813 procureur-generaal bij het Hoog Gerechtshof aldaar, tevens belast met het algemeen toezicht op de politie in zijn ressort; 1814 lid van een commissie tot herziening van het burgerlijk wetboek (dat eerst in 1838 tot stand kwam). Bij de reorganisatie van de rechterlijke macht benoemd tot president van de nieuw opgerichte Hoge Raad; dit ambt vervulde hij tot zijn overlijden. Philipse hield zich bezig met de completering van P. de la Rue' s 'Geletterd Zeeland'.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

D.F.M. Kuiper-Twaalfhoven

Literatuur

  • Van der Aa, Biographisch woordenboek.
  • N.N.B.W. VIII.
  • Van Hattum, Verloren gewaande aanvulling, 112.