Anemoon

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Anemoon
Blauwe anemoon, bron:Paul van de Velde, Wikimedia

Anemoon (Anemone)

Plantengeslacht behorend tot de familie der Ranonkelachtigen. Waarschijnlijk komt geen der soorten van dit geslacht in Zeeland in het wild voor. De bosanemoon, (Anemone nemorósa), komt in Nederland in bossen op voedselrijke grond algemeen voor. Er zijn enkele vindplaatsen bekend in Zeeuwse bossen, maar deze soort is hier waarschijnlijk oorspronkelijk aangeplant. Op buitenplaatsen en vestingwallen zijn een enkele keer ook de blauwe anemoon (Anemone apennina) en de gele anemoon (Anemone ranunculoides) aangeplant.

Auteur

-A.M.M. van Haperen