Andoorn

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Andoorn
Moerasandoorn, bron: Christian Fisher, Wikimedia

Andoorn (Stachys)

Plantengeslacht behorende tot de familie der Lipbloemigen. In Zeeland hiervan 3 soorten, alle met paarsachtige bloemen.

  • Moerasandoorn (Stachys palástris). Bladeren langwerpig, niet of kort gesteeld. In Zeeland algemeen als akkeronkruid op zware vochtige klei. Elders in Nederland meer langs waterkanten en moerassen.
  • Bosandoorn (Stachys). Bladeren langgesteeld, eirond, met hartvormige voet en donkerpaarse bloemen. In Zeeland zeldzaam, slechts op een enkele plaats in of langs oude loofbossen, buitenplaatsen of struwelen, bijv. in de binnenduinrand, de zak van Zuid-Beveland en het zandgebied van Zeeuws-Vlaanderen. Elders in Nederland in vochtige loofbossen op voedselrijke grond algemener.
  • Akkerandoorn (Stachys ánnua). Eenjarige soort. Onderste bladeren lang gesteeld, rond en bovenste kort gesteeld, langwerpig. Kleine bloemen. Vroeger regelmatig voorkomend akkeronkruid. Thans op de meeste plaatsen verdwenen


Auteur

-K.F. Vaas, herschreven: A.M.M. van Haperen