Altorffer

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Altorffer Boekhandel, drukkers- en uitgeversbedrijf te Middelburg
Drukkerij Altorffer in de Korte Delft, ca. 1930, foto: Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, recordnr. 64469

Johan Coenraad Altorffer sr.

Altorffer
Geboren 11 juni 1750 Schaffhausen (Duitsland)
Overleden 1 februari 1813 Middelburg
Beroep boekbinder en -verkoper
VIAF [1]
Reclame voor Pro Patria gedrukt door J.C. en W. Altorffer, ca. 1900, tekeningen en prenten, Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, recordnr. 625

Johan Coenraad Altorffer sr. kwam als militair naar Nederland, waar hij onder meer in Veere en Vlissingen in garnizoen lag. Hij verliet de militaire dienst in 1779 en werd boekbinder bij W.A. Keel te Middelburg. Vestigde zich in 1784, na vrij te zijn geworden in het gilde, als boekbinder en -verkoper in de Lange Giststraat. Kort daarop nam hij de drukkerij van Herman Snel over en werd in 1801 stadsdrukker. In 1796 werd hij gekozen tot beleder van het gilde. Voor zijn merkteken, een schild met de letter A en 1784, koos hij als spreuk: Inter folia fructus. Van 1801 tot 1809 gaf hij de Middelburgsche Naamwijzer uit. Na de dood van J.C. Altorffer werd de zaak door zijn zoons Lourens Engelsen (Middelburg 10 juni 1785 - Middelburg 26 januari 1828) en Abel Albertus (Middelburg 10 augustus 1787 - Middelburg 4 maart 1852) voortgezet. Zij waren eveneens stadsdrukkers en uitgevers van de Middelburgsche Naamwijzer. In 1838 werd het bedrijf door de zoons van E.E. Altorffer (Johan Coenraad – zie hieronder - Willem en Gijsbrecht Otto) voortgezet onder de firmanaam J.C. en W. Altorffer.

Johan Coenraad Altorffer jr.

Altorffer
Geboren 18 april 1814 Middelburg
Overleden 19 januari 1889 Westkapelle
Beroep Boekdrukker en uitgever
VIAF [2]

Johan Coenraad jr. was met zijn broer Willem lid der firma J.C. W. Altorffer, boekdrukkers en -uitgevers te Middelburg; schreef gelegenheidsgedichten, onder andere van 1860 tot 1886 de jaarzangen van de Middelburgse nachtwakers. In proza schreef hij onder andere Henric en Aleide, eene Middelburgsche legende (Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1867); De Vlissingsche poort te Middelburg ([S.n.], 1868); Het Prins Hendrikdok te Middelburg ([S.n.], 1876); Een Domburgsch speelreisje in oude dagen (Het leeskabinet 1871) en Over de invoering der boekdrukkunst te Middelburg (Handelingen van het XlIde Nederlandsche taal- en letterkundecongres, 1872). Een geschiedenis van de boekdrukkers in Zeeland (Provinciale Bibliotheek van Zeeland) bleef onvoltooid.

Gepubliceerde uitgaven

Naast belangrijke werken voor het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen verschenen bij Altorffer, vooral door toedoen van J.C. Altorffer, een aantal typografisch zeer verzorgde werken. Een bijna volledige verzameling van hun uitgaven (boeken, pamfletten en affiches) berust in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg. Na het afbreken van de noordzijde van de Korte Delft in 1969 verhuisde het bedrijf naar Roosendaal, waar het thans nog bestaat. In 2009 verscheen het jubileumboek: 225 jaar drukkerij Altorffer, aandacht, aanpak, ambitie.

Auteurs

-P.J. Aarssen en P.J. Meertens.

Literatuur

-Frank Deij, 225 jaar drukkerij Altorffer. Aandacht, aanpak, ambitie (Roosendaal, 2009)

-Ledeboer, Boekdrukkers, 293-294.

-Johan Coenraad Altorffer [Documentatiemap], (Middelburg: Zeeuwse Bibliotheek, 2009).

-Nagtglas, Levensberichten I, 5 11, 1030-1032.

-Gerth van Wijk, J.C. Altorffer.