Adriaan van Deinse

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Adriaan van Deinse
Geboren 3 mei 1773 Sluis
Overleden 12 juni 1851 Biezelinge
Beroep predikant
VIAF A. van Deinse

Biografie

Adriaan van Deinse studeerde theologie te Leiden en te Utrecht en werd in 1797 als predikant bevestigd te Oostkapelle. Zijn volgende gemeenten waren: Schoondijke en Zaandam. In Zaandam werd hij ook schoolopziener en deed hij als zodanig goede diensten bij de invoering van de schoolwet (1806). Daarna werd hij naar de Zuidelijke Nederlanden beroepen. In 1816 vertrok hij naar Oostende, waar hij een Hervormde gemeente stichtte. Bijzonder was dat hij daar eerst in het Nederlands predikte en daarna de dienst in het Engels leidde. In 1830 noodzaakten de politieke troebelen hem Oostende te verlaten; onder hachelijke omstandigheden vluchtte hij naar Sluis. Daarna heeft hij zich verdienstelijk gemaakt onder de krijgsgevangenen van de Citadel van Antwerpen te St.-Omer. Sinds 1830 zonder gemeente werd hij eerst in 1833 emeritus verklaard. Van Deinse heeft veel bijgedragen tot de bloei van het Zendelingengenootschap. Hij was lid van het classicaal bestuur van Brussel en van het provinciaal bestuur van Limburg. Hij schreef, naar aanleiding van het springen van het kruitmagazijn: ‘Ostendes Ramp, op den 19en September 1826. Een Getrouw Verhaal van Adr. van Deinse, Protest. Leeraar aldaar, ten voordeele zijner ongelukkige Stadgenooten’ (Rotterdam 1826). Het Engelse Bijbelgenootschap verzocht hem een nieuwe uitgave van de Statenbijbel te verzorgen voor de Nederlanders in de Engelse koloniën.

Auteur

-L. Hageman

Literatuur

-N.N.B.W. IV.