Adriaan de Manmaker

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Adriaan de Manmaker
Geboren 1579 Middelburg
Overleden 1632 (?)
Beroep Magistraat
VIAF Adriaan de Manmaker

Biografie

Magistraat. In 1595 werd hij aan de universiteit te Leiden ingeschreven. Door Stephanus Claviger wordt hij in een brief van 1601 `nobilis ac eruditus juvenis' genoemd. Hij bereisde Engeland, Frankrijk en Italië. Was baljuw van Middelburg tussen 1604-1611. In 1612 werd hij benoemd tot vertegenwoordiger van de Eerste Edele van Zeeland in de rekenkamer van dat gewest, in 1618 volgde hij Jacques van Malderé op als vertegenwoordiger van de Eerste Edele in de Staten van Zeeland. Uit deze betrekking werd hij in september 1630 door Frederik Hendrik ontslagen. In 1620 werd hij als ambassadeur in Venetië voorgedragen, doch niet benoemd. In 1621 onderhandelden hij, Van Noordwijk en Pauw met Frankrijk over een vriendschaps- en handelsverdrag. Tijdens het beleg van Bergen op Zoom door Spinola in 1622 was hij gedeputeerde te velde. Na zijn ontslag als representant van de Eerste Edele vestigde hij zich te Leiden.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

L. Hageman

Literatuur

  • Nagtglas, Levensberichten.