Adriaan Steengracht II

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Adriaan Steengracht II
Geboren 3 februari 1720 Middelburg
Overleden 3 december 1773 Middelburg
Beroep raadslid, hoogbaljuw en rentmeester-generaal
VIAF A. Steengracht

Biografie

Adriaan Steengracht van Moyland en de beide Souburgen. Vrijheer van de heerlijkheid Wisch en heer van Moyland. Till, Ossenbruck, Huet, Wehl, Slangenburg, Ter Borgh, Oost- en West-Souburg en St. Aldegonde. Bij kabinetsorder van Frederik de Grote van Pruisen van 2 november 1751 werd hij onder de naam Steengracht de Souburg in de gravenstand verheven: een diploma werd niet uitgevaardigd daar hij als Nederlander niet gerechtigd was de titel te voeren. Rechtenstudie te Leiden: promoveerde in 1739 op De officio praefecti urbi. Vestigde zich te Middelburg. werd er schepen en raad: in 1753 hoogbaljuw en rentmeester-generaal der domeinen in Zeeland Bewesterschelde.

Auteur

-L. Hageman

Literatuur

  • Wynaendts van Resandt, Geslacht De Jonge, in: Jaarboek Nederlandse Adel III (1890)
  • Nederlandsch Adelsboek (1917).
  • N.N.B.W., VII.
  • Nagtglas, Levensberichten.
  • Van Hardenbroek, Gedenkschriften I, III, IV en V
  • Die Haghe 1893, 78: 1908, 246, 248, 252.
  • Bredius en Hofstede de Groot, Catalogue, 15, 17, 21.