Adriaan Moens

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Adriaan Moens
A Moens.jpg
Adriaan Moens was als hoge bestuurder actief in Batavia. Opticaprent van Batavia in 1780. Bron: Wikimedia Commons.
Geboren 31 juli 1728 Middelburg
Overleden 12 oktober 1792 Batavia
Beroep Directeur-generaal van Indië
VIAF Adriaan Moens

Biografie

Directeur-generaal van Indië. Zoon van Josias Moens. Bezocht de Latijnse school te Middelburg met de bedoeling predikant te worden. Ging echter in 1751 als assistent-boekhouder naar Ceylon. Was een waardevol ambtenaar voor de Oostindische Compagnie en maakte snel carrière. In 1770 benoemd tot directeur van Cochin op Malabar, waar hij tot 1780 bleef. In 1772 benoemd tot raad-extra-ordinaris van Indië. In 1780 volgde zijn benoeming tot Raad van Indië, met standplaats Batavia. Op 27 november 1784 werd hij benoemd tot directeur-generaal van Indië, de op één na hoogste rang in dat land.

Moens had grote belangstelling voor kunsten en wetenschappen. In zijn brieven uit 1778 aan Jona Willem te Water staan veel bijzonderheden over de stichting van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Moens zond aan het Zeeuwsch Genootschap verscheidene geschenken o.a. een mummie welke zich nog steeds in het Zeeuws Museum bevindt. Moens trad driemaal in het huwelijk, eerst met Suzanna Adriana Potken, vervolgens met Sara Maria Raket die hem drie zonen schonk: Jan Adriaan (Colombo 1766-), Paulus Josias (Colombo 19 febr. 1768-) en Matthias Jacobus (Colombo 19 febr. 1768-) en tenslotte met Helena Mitternach. Zijn zonen waren in 1779 alle drie leerling aan de Latijnse school te Middelburg, in 1784 studeerden ze rechten te Leiden. Jan Adriaan haalde in 1788 de meestertitel en vestigde zich te Vlissingen. Matthias Jacobus werd in 1789 doctor in de rechten. Hij huwde te Vlissingen met Regina Elisabeth van Hoorn en vestigde zich te Zierikzee, waar hij lid was van de Rechtbank en deel uitmaakte van de stadsregering. Door een erfenis verkreeg hij de heerlijkheid Blois.

Encyclopeie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

I.H. Vogel-Wessels Boer

Literatuur

  • Nagtglas, Levensberichten.
  • N.N.B. W. II.
  • H.M.C. Oosterzee, Adriaan Moens, Directeur-generaal van Ned.-Indie.