Adriaan Joost van Deinse

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Adriaan Joost van Deinse
Deinse MCO25april1877pag3.jpg

Van Deinse treed op als procureur in een rechtszaak, Krantenbank Zeeland, Middelburgsche Courant, 25 april 1877, pag. 3
Geboren 26 februari 1840 Goes
Overleden 8 juni 1880 Rotterdam
Beroep jurist
VIAF A.J. van Deinse

Biografie

Adriaan Joost van Deinse studeerde te Utrecht, promoveerde in april 1862 in de beide rechten en vestigde zich als advocaat te Middelburg. In 1877 werd hij benoemd tot rechter in de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, wat hij bleef tot zijn dood. Hij schreef: 'Over het strandregt, zoo als het voorheen in Zeeland geldende was en uitgeoefend werd' (in ‘Archief Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen’ 1857); een brochure: 'Subsidiën van achterliggende polders aan calamiteuze polders' (Middelburg 1867); 'Twee octrooien aan doofstommen door de Staten van Zeeland tot het maken van een testament' (in ‘Bijdragen voor rechtsgeleerden’ 1869); en met E. Fokker: 'Iets over armenverzorging in vroeger dagen' (in ‘Archief Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen’ 1878).

Bibliografie

Auteur

-L. Hageman

Literatuur

  • Nagtglas, Levensberichten.