Adriaan Jacobus van der Weel

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Adriaan Jacobus van der Weel
Van der Weel1.jpg
Bevrijdingsfeesten; wnd. burgemeester A.J. van der Weel op de Markt; foto: P. Vreke, Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec. nr. 20861
Geboren 5 oktober 1897 Middelburg
Overleden 13 november 1980 Middelburg
Beroep Jurist, advocaat, burgemeester, Lid van Gedeputeerde Staten, voorzitter herverkavelingscomité Zeeland
VIAF Adriaan Jacobus van der Weel

Biografie

Jurist. Studeerde aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam en vestigde zich als advocaat te Middelburg. Naast zijn drukke praktijk maakte hij zich in vele openbare functies verdienstelijk voor zijn vaderstad. Zo werd hij bijvoorbeeld al vroeg secretaris-penningmeester van het Bestuur der Godshuizen, toentertijd het Gasthuis, het Oude-Mannen en -Vrouwenhuis en het Burgerweeshuis. Deze werkzaamheden brachten hem in contact met de gezondheidszorg al spoedig werd hij secretaris van de Provinciale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose, in de na-oorlogse jaren voorzitter. Ook werd hij voorzitter van het Middelburgs Ziekenfonds.

In 1929 volgde zijn benoeming tot secretaris van de raad van beroep voor de directe belastingen te Middelburg. Na de oorlog werd hij lid en nadien voorzitter. Hij bleef voorzitter tot de opheffing van de raden van beroep, waarop zijn benoeming volgde tot raadsheer plaatsvervanger in het Gerechtshof te 's Gravenhage voor belastingzaken.

Toen op 17 mei 1940 het centrum van Middelburg door Duitse vliegtuigen was gebombardeerd werd, in het kader van de landelijke regeling, het herstel ter hand genomen door de Stichting Herbouw Middelburg. De, op basis van een noodwettelijke regeling toegepaste, onteigening moest worden gevolgd door nieuwe toedeling van percelen met daaraan verbonden regeling van schadeloosstelling en daarmee samenhangende problemen. Hem werd, onder de titel van administrateur der stichting, de leiding daarvan opgedragen.

Na de bevrijding trad hij, met ingang van 7 november 1944, als gevolg van een in het voorjaar, op verzoek van de illegaliteit, getroffen regeling, op als waarnemend burgemeester. In het dagelijks bestuur (mede in nauwe samenwerking met Militair Gezag en Civil Affairs) werd hij bijgestaan door vier adviseurs (wethouders), met wie daaromtrent ook vóór de bevrijding overleg was gepleegd. In zijn functie stelde hij (na raadpleging van vertegenwoordigers uit de burgerij) de 'noodgemeenteraad' samen, die op 1 augustus 1945 voor het eerst bijeen kwam. De eerste gekozen gemeenteraad kwam nog onder zijn leiding bijeen op 31 juli 1946. Op diezelfde datum legde Van der Weel zijn functie als waarnemend burgemeester neer en werd op 1 augustus 1946 lid van het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland, hetgeen hij bleef tot juni 1962. Van der Weel was toen lid van de eerste afdeling van het college (provinciale financiën, toezicht gemeentebesturen).

Hij had, met de initiatiefnemer ir. Snip en het hoofd der afdeling provinciale financiën Van Tuinen, een werkzaam aandeel in de besluiten tot de totstandkoming van de Zeelandbrug. De watersnoodramp van Walcheren na het bombardement der dijken, aan de bevrijding voorafgaande riep de Herverkavelingswet 1947 in het leven. Van der Weel werd voorzitter van de Herverkavelingscommissie Walcheren, in 1953 (na de rampen, die overig Zeeland troffen door de stormvloed) ook van de Herverkavelingscommissie Zeeland.

In 1964 werd hem, vanwege zijn grote verdiensten voor de stad, de erepenning van de gemeente Middelburg toegekend.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Literatuur

Auteur

Onbekend, W. van Gorsel, 2018 (herz.)