Adriaan Hoffer

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Adriaan Hoffer
Synode van Dordrecht.jpg
De vergadering van de Nationale Synode in de Sebastiaansdoelen in Dordrecht, 1618-1619, 1621. De Arminianen zitten als aangeklaagde partij aan de tafel in het midden. Afbeelding is van de bovenzaal van het voorhuis van de Kloveniersdoelen, de plaats waar de zittingen werden gehouden, maar de titel van het doek vermeldt Sebastiaansdoelen. Adriaan Hoffer was een van de Zeeuwse afgevaardigden naar deze Synode. Schilderij Pouwels Weyts de Jonge (1585-1629). Bron: Wikimedia Commons.
Geboren 24 mei 1589 Zierikzee
Overleden 21 mei 1644 Zierikzee
Beroep Dichter, schepen en Raad der stad Zierikzee, en ouderling van de kerk
VIAF Adriaan Hoffer

Biografie

Ook wel: Adrianus Hofferus, heer van Bommenede. Dichter. Studeerde rechten te Leiden. Was schepen, raad en burgemeester van Zierikzee; in 1621 thesaurier, sinds 1627 rentmeester-generaal van de domeinen der grafelijkheid; afgevaardigde naar de synode van Dordrecht. Hoffer was met vele geleerden bevriend. Hij werkte mee aan de ’Zeeusche Nachtegael, De’. Zijn Latijnse en Nederlandse gedichten zijn uitgegeven in: ‘Proteus sive Disticha synonyma’ (1615), ‘Een ghebed... voor de vrede der kercke’(1621), ‘Paraphrasis poëtica epistolae catholicae S. Jacobi Apostoli’ (1634) en ‘Nederduytsche poëmata’ (1635), met emblemata van topografisch belang. Zijn album amicorum (Koninklijke Bibliotheek) bevat vooral inscripties van Leidse professoren en de leden van de Dordtse synode.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

P.J. Meertens, gecontroleerd redactie 2013

Literatuur

  • De la Rue, Geletterd Zeeland, 297-301.
  • Nagtglas, Levensberichten.
  • N.N.B.W.
  • Meertens, Letterkundigleven, 326-334.