Adriaan Gerrit Verhoeven/EvZ1982-1984

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken

(Sprang Capelle 27 febr. 1886 - Den Haag 1 maart 1976). Civiel ingenieur. Opleiding: 1900-1905 R.H.B.S. te 's-Hertogenbosch; 1905-1910 T.H. Delft. 1911 adjunct hoofdopziener der Domeinen in Zeeland, 1915 ir. en 1931 hoofd ir. aldaar. Vanaf 1 juli 1937 overgeplaatst naar 's-Gravenhage als directeur van het Technisch Bureau der Domeinen bij het departement van Financiën. Op 1 november 1945 is die dienst overgegaan naar het departement van Openbare Werken en Wederopbouw (Rijkswaterstaat). Op 1 januari 1948 volgt een wijziging in de ambtsaanduiding. Verhoeven wordt dan Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat. Hij dirigeerde o.a. de herdijkings- en kanaalwerken in de Braakman en de bedijkingen van de Kreekraken de Hellegat polder, in het Zuid Sloe en een aantal inpolderingen buiten Zeeland (bij Zwijndrecht, Ridderkerk, Rozenburg, Stellendam en in de Biesbosch). Had supervisie over bedijkingen bij Uithuizen en Uithuizermeeden en op de Groninger wadden. Was in 1924 lid van een studiecommissie voor een onderzoek in Engeland naar het voor de landaanwinning zeer belangrijke slijkgras, Spartína townsendii en liet dit in 1925 op grote schaal op de Zeeuwse slikken overbrengen. In 1925 en 1935 lid der studiecommissie voor onderzoek naar het werk der Duitse ingenieurs op landaanwinningsgebied aan de Duitse Noordzeekust. Van 1922 tot 1937 voorzitter van de permanente examencommissie voor Waterbouwkundig Opzichter 'Zeeland'. Van 1938 tot 1940 lid van de Provinciale Commissie voor samenvoeging van de polders in West Zeeuws-Vlaanderen. In 1938/40 lid van de interdepartementale commissie voor de afsluiting van de Brielse Maas en Botlek; in 1938 lid van de commissie voor de landaanwinning. Publicaties zie bibliografie.