Adriaan Francois Lammens

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Adriaan Francois Lammens
AF Lammens.jpg
Adriaan Francois Lammens was president van het Hof van Justitie te Suriname. Op de prent het Hof van Civiele Justitie aan het Plein in Paramaribo. (P.J. Benoit, 1839). Bron: Wikimedia Commons.
Geboren 1767 Vlissingen
Overleden 24 september 1847 's-Gravenhage
Beroep Jurist
VIAF Adriaan Francois Lammens

Jurist. Kwam in de regering van Vlissingen en was wegens haar gecommitteerde ter Staten-Generaal. Na de revolutie van 1795 bekleedde hij verschillende ambten; hij werd benoemd tot maire van Axel en vervolgens van Vlissingen. Over de belegering van Vlissingen heeft hij in 1810 doen drukken: Rapport des événements qui ont eu lieu avant, pendant et après le bombardement de la ville de Flessingue 1809. Na het herstel van de Nederlandse souvereiniteit in 1813 werd hij benoemd tot ontvanger te Goes en weldra tot president van het Hof van Justitie te Suriname. Publiceerde een Redevoering om te betoogen dat de groote sterfte der negerslaven niet zozeer aan mishandeling, dan wel aan andere oorzaken moet worden toegeschreven (Amsterdam 1819). Verder verscheen van zijn hand in 1824 Bedenkingen tegen het artikel: Koloniën in G.K. van Hogendorp, Bijdragen tot de huishouding van Staat, en in 1844 Gedachten over de afschaffing van den slavenhandel.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

L. Hageman

Literatuur

Nagtglas, Levensberichten.