Adriaan Abraham Fokker

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Adriaan Abraham Fokker
AA Fokker.jpg
Benoeming van A.A. Fokker als medicus te Middelburg, 6-6-1845. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec.nr. 11683.
Geboren 10 juli 1810 Middelburg
Overleden 24 december 1878 Middelburg
Beroep Arts en Inspecteur voor het geneeskundig staatstoezicht
VIAF Adriaan Abraham Fokker

Biografie

Arts te Middelburg en Inspecteur voor het geneeskundig staatstoezicht in Zeeland. Stamde uit een gezin van vier kinderen waarvan de ouders reeds jong stierven. De kinderen ontvingen hun opvoeding van hun stiefmoeder. De jonge Fokker werd na opleiding aan de Geneeskundige school in Middelburg, in 1825 student in de medicijnen in Leiden en promoveerde daar in oktober 1833 op het proefschrift `De morbis patriae'. (‘Over de inheemse ziekten in ons land’). Hoewel hij zich als student verdienstelijk maakte tijdens de cholera-epidemie van 1832 in Rotterdam, vestigde hij zich na een kort verblijf in deze stad, later definitief in Middelburg. Naast zijn eigen praktijk vervulde Fokker enkele andere functies op medisch gebied: directeur van het Gasthuis, lector in de pathologie en therapie aan de Provinciale (later Gemeentelijke) Geneeskundige school (1854-1866) en Inspecteur voor het geneeskundig staatstoezicht in Zeeland (1865).

Adriaan Abraham Fokker had een brede belangstelling, zowel voor de geschiedenis van Zeeuwse medici, historische gebouwen ten behoeve van de geneeskunst en oorkonden en plakkaten die betrekking hadden op medische onderwerpen, als voor de natuurwetenschappen geologie, mineralogie en paleontologie. Bovendien was hij raadslid te Middelburg (1851), lid van het Zeeuwsch Genootschap (1841), de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde in Leiden (1876) en medeoprichter van het ziekenfonds in Middelburg (1848) en de Zeeuwse afdeling van de Kon. Mij. tot bevordering der Geneeskunst. Fokker was sterk gebonden aan orde en regelmaat; plichtsgetrouw en voortdurend strevend naar perfectie. Zo wilde hij uit de faunistische collectie van het Zeeuwsch Genootschap alles wat niet Zeeuws was verwijderen, omdat het geheel dan wetenschappelijker verantwoord was. Hij liet zich echter overtuigen dat het Genootschap niet groot genoeg was om vondsten van de hand te wijzen en dat `Zeelands hoofdstad niet de bezitster worden kon van een Panopleum (volledige wapenuitrusting) van Minerva', zoals J.C. de Man later schreef.

Belangrijkste werken met betrekking tot Zeeland: zie bibliografie.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

A.M. Lauret,F. van Noordwijk, gecontroleerd redactie 2013

Literatuur

  • J.C. de Man, In memoriam A.A. Fokker. Ter herinnering aan het 50-jarig bestaan van de Vereeniging van Genees- en heelkundigen.
  • J.Z. S. Pel, Chirurgijns, doktoren, heelmeesters en artsen op het eiland Walcheren, 1700-2000 (Middelburg, 2006).