Abrahams/EvZ1982-1984

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken

Familie van boekdrukkers en uitgevers te Middelburg. Johannes Abrahams (? - Middelburg 7 maart 1787) nam op 22 juli 1780 samen met zijn broer Willem (? - Middelburg 29 aug. 1789) de uitgave van de Middelburgsche Courant over van J.J. Callenfels. Bij hem verscheen o.a. ook: S.J.Van Nispen Muller, De Dapperheid de Zeeuwen (1782). Door Willem werd o.m. uitgegeven: J. Ermerins, Zeeuwsche Oudheden (1780-1794) en J. Scharp, Geschiedenis en Costumen van Axel (1787-1788). Na de dood van Johannes Abrahams zette zijn weduwe, Johanna Maria Hackenberg, de zaak nog enige tijd voort. Zo werd door haar, samen met de weduwe van Willem Abrahams, in 1796 het weekblad De Vriend des Volks uitgegeven, onder redactie van J.H. van der Palm en J. Teissèdre l'Ange. Haar zoon, Hendrik Adriaan Abrahams (Middelburg 19 mei 1785 - Middelburg 16 sept. 1874), nam het bedrijf over, enige tijd samen met zijn broer Jacob. Door hem werden veel belangrijke werken over Zeeland uitgegeven. Beurtelings waren ze ook redacteur van de Middelburgsche Courant, die onder hun leiding een belangrijke rol begon te spelen in het politieke en vooral ook culturele leven van die tijd. In 1850 tenslotte werd de drukkerij en uitgeverij overgenomen door zijn zoon Hendrik Paulus Abrahams (Middelburg 15 juli 1825 's-Gravenhage - 24 jan. 1909). Ook hij gaf een aantal Zeeuwse werken uit. Posthuum verscheen van hem in 1912 een studie over de pers in Zeeland.