Abraham Gouka

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Abraham Gouka
A Gouka.jpg
Abraham Gouka was onder andere directeur van de stedelijke bewaarschool in Middelburg. Hier een affiche van het rooster van de werkzaamheden voor de bewaarschool. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec.nr. 3265.
Geboren 21 november 1805 Schiedam
Overleden 28 januari 1883 Middelburg
Beroep Onderwijzer
VIAF Abraham Gouka

Biografie

Onderwijzer. Behaalde in november 1836 als onderwijzer de zeldzame eerste rang te Middelburg, waar hij van 1834-1875 hoofdonderwijzer was aan de school voor minvermogenden, aan de Normaalschool, waarvan hij directeur werd, evenals van de in 1840 mede door hem opgerichte stedelijke bewaarschool; hij bezat het geduld en het talent zogenoemde onhandelbare jonge mensen te onderrichten. Sinds 1840 gaf hij tevens les aan de Industrieschool en was hij lid van de examencommissie voor toekomstige stuurlieden. Schreef diverse, veel gebruikte schoolboeken, onder andere ‘Wis- en Werktuigkundig rekenboek’ (1847); ‘Beginselen der Meetkunde’ (1849) en ‘Eerste gronden der algebra’ (1849). De in 1843 door hem uitgegeven blinde schoolkaart: Kaart van Zeeland voor school- en huisonderwijs in 9 bladen (Zelandia Illustrata 1, p. 31) bleek een zeldzaamheid en berust thans in het bezit van het Zeeuwsch Genootschap.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

L. Hageman, gecontroleerd redactie 2013

Literatuur

  • Nagtglas, Levensberichten.
  • N.N.B.W. VII.