Aasgarnalen

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Aasgarnalen
Aasgarnaal, foto: S. Langeweg, bron: Sterna, 1 november 1993, p. 48

Aasgarnalen (Schaaldieren)

Lijken veel op garnalen, maar zijn in het algemeen veel kleiner. Er bestaan geen algemeen gebruikte Nederlandse namen voor de diverse soorten. De algemeenste soorten zijn: Neomysis integer, Praunus flexuósus, Mesopodópsis slábberi, Schistomýsis kervillei, Schistomýsis spríritus en Gastrosáccus spinifer.

Leefgebied

Neomýsis integer heeft de grootste verspreidingsmogelijkheid in het getijden gebied aangezien deze soort zowel in zoetwater als ook in brakwater (tot iets minder zout dan zeewater) kan leven. Praunus flexuésus en Mesopodópsis slábberi kunnen vrij ver vanuit de zeemonding en het brakke water binnendringen. Binnendijks is Neomysis integer de algemeenste soort. In de grote brakke binnenwateren, zoals Veerse Meer en Grevelingen, komen ook Mesopodópsis slábberi en Praunus flexuósus voor. Aasgarnalen bewegen zich zwemmend in het water voort, maar kunnen door te sterk stromend water meegevoerd worden. Volwassen vrouwelijke aasgarnalen hebben een broedbuidel; hierin ontwikkelen zich uit eieren, via een aantal larvale stadia, complete kleine aasgarnalen. Aasgarnalen vormen een belangrijke voedselbron voor een groot aantal vissen.

Auteur

-K.F. Vaas, C.H. Borghouts

Literatuur

  • Borghouts-Biersteker, Aasgarnalen.