A. Adriaanse

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
A. Adriaanse
A. Adriaanse.jpg
De heer A. Adriaanse, inspecteur Milieuzaken van de provincie Zeeland. Foto: PZC, 13-6-1972. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec.nr. 156985
Geboren 1938
Beroep hoofd Zeeuwse Rijksinspectie voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
VIAF Albert Adriaanse

Biografie

Dr. Albert Adriaanse trad op 1 maart 1972 in dienst bij de Zeeuwse milieu-inspectie als een van de negen regionale milieu-inspecteurs in Nederland. Onder leiding van Adriaanse werd de milieu-inspectie een belangrijke speler in bestuurlijk Zeeland. De dienst groeide onder hem van twee naar tien werknemers. Adriaanse stond bekend als een lastig man voor bestuurders; iemand waarmee niet gesjoemeld kon worden als het belang van milieuhygiëne op het spel stond. Zo aarzelde hij niet verschillende keren bij de Kroon in beroep te gaan tegen beslissingen waarmee hij het oneens was. Dit vaak tot irritatie van menig bestuurder. De protesten van Adriaanse leidden geregeld tot successen voor de Zeeuwse milieu-inspectie. Zo wist hij gedaan te krijgen dat de plannen van het Breskense bedrijf Cruson niet doorgingen omdat het in de ogen van Adriaanse een bedreiging vormde voor de volksgezondheid. Dit Zeeuws Vlaamse bedrijf was daarmee tevens het eerste Nederlandse bedrijf dat op grond van de milieuwetgeving werd gesloten. Adriaanse gaf ook adviezen inzake de afsluiting van de Oosterschelde en de wijze van compartimentering van de zeearm. Adriaanse vertrok per 31 december 1977 naar Den Haag, waar hij op het departement van Milieuhygiëne benoemd werd tot hoofd van de sector 'Lucht'. Bij de Zeeuwse milieu-inspectie werd hij opgevolgd door drs. G. Beijen.[1]

Bronnen

Auteur

-W. van Gorsel, 2022

Noten