Zwenkgras

Uit Wiki ZB
Versie door Jacqueline (overleg | bijdragen) op 16 jun 2021 om 08:35
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
Zwenkgras
Zwenkgras, bron: Kristian Peters, Wikimedia

Zwenkgras (Festúca rúbra)

Grassengeslacht waarvan in Zeeland vijf soorten voorkomen.

  • Het meest algemeen is het rood zwenkgras (Festúca rúbra). Deze soort, waarvan enkele ondersoorten onderscheiden worden, komt in geheel Zeeland algemeen voor. Men vindt haar in zulke uiteenlopende levensgemeenschappen als zilte graslanden en hoge schorren, duingraslanden, wegbermen (ondersoort rúbra) en helmduinen (ondersoort junceifólia).
  • Een nauwe verwant is het schapegras (Festúca ovina). Deze soort is in Zeeland veel minder algemeen. Zij groeit op droge schrale zandgrond. Men vindt haar in Zeeland vooral in duingraslanden, op spoorwegemplacementen en dergelijke en in het Zeeuws-Vlaamse zandige grensgebied.
  • Een tweede in Zeeland vrij algemeen voorkomende soort van dit geslacht is het rietzwenkgras (Festúca arundinácea). Deze soort groeit in Nederland vooral in de rivier en zeekleigebieden. In Zeeland is het een van de dominerende plantensoorten in de karakteristieke vegetaties van dijken en wegbermen. Men vindt deze soort ook veel in extensief beweide grasen hooilanden.
  • Een nauwe verwant is de beemdlangbloem (Festúca praténsis). Deze soort, die vooral groeit in vochtige gras en hooilanden, komt in grote delen van Nederland vrij algemeen voor, maar is juist in Zeeland vrij zeldzaam. Wellicht heeft dit te maken met het zilte karakter van veel Zeeuwse graslandgebieden. In ieder geval vindt men de beemdlangbloem in Zeeland nog het meest in weilanden langs zoete of zwak brakke kreekrestanten, met name in Zeeuws-Vlaanderen.
  • Tenslotte komt in Zeeland ook nog het reuzenzwenkgras (Festúca gigántea) voor nl. in de binnenduinrandbossen van Walcheren (Zeeduin). Wellicht zijn er in dit milieutype op Walcheren of Schouwen nog meer groeiplaatsen.

Auteur

-A.M.M. van Haperen