Rolklaver

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Rolklaver
Rolklaver, gewone, bron: Jac. Jansen Wikimedia

Rolklaver (Lótus)

Geslacht van lage overblijvende kruidachtige planten, behorend tot de familie der vlinderbloemigen. Volgens de meest recente Nederlandse flora's komen in ons land drie soorten voor: de moerasrolklaver (Lótus uliginósus), de gewone rolklaver (Lótus corniculátus) en de smalbladige rolklaver (Lótus ténuis). De laatste werd vroeger beschouwd als een ondersoort van de gewone rolklaver. Deze `gewone rolklaver' is een overal in Zeeland algemene plant, die men vooral vindt in wegbermen, op dijken en in niet te intensief beweide graslandvegetaties. De moerasrol klaver is een sterk zout mijdende plant van vochtige graslanden en moerassen. In Zeeland vindt men hem in de binnen duinrand en plaatselijk in Zeeuws-Vlaanderen, met name in het grensgebied.

  • Dialect: Zeeuws-Vlaanderen: kousjes-en-schoentjes; Zuid- Beveland: schoentjes-en-muultjes.

Auteur

-K.F. Vaas