Kaasjeskruid

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Kaasjeskruid
Groot kaasjeskruid , bron: Dominicus Johannes Bergsma, Wikimedia

Kaasjeskruid (Málva)

Plantengeslacht met handvormig generfde, rondachtige bladeren en vijftallige bloemen. nauw verwant aan heemst, die vruchten van eenzelfde vorm heeft (volgens de volksnamen). In Zeeland komt slechts één soort algemeen voor: het groot kaasjeskruid.

Groot kaasjeskruid (Málva sylvéstris)

Deze soort heeft grote rose bloemen, tot ca. 3 cm in doorsnee. Komt in geheel Zeeland voor, vooral in wegbermen, op ruige sloot- en dijktaluds en dergelijke. Op zandbodems (bijvoorbeeld in de duinen en in Zeeuws-Vlaanderen) komt incidenteel ook het klein kaasjeskruid voor.

Klein kaasjeskruid (Málva neglécta)

Deze soort lijkt enigszins op de vorige, maar heeft veel kleinere bloemen.

Vijfdelig kaasjeskruid (Málva álcea) en Muskuskaasjeskruid (Málva moscháta)

Twee andere zeldzame soorten in Zeeland zijn het vijfdelig kaasjeskruid en het muskuskaasjeskruid. In tegenstelling tot de beide vorige hebben deze soorten diep ingesneden bladeren. Zij komen in Zeeland op enkele plaatsen voor in wegbermen en op dijken. Beide soorten worden wel eens gekweekt in tuinen. Dialect: Tholen: kaesjes; Walcheren: broodjes, Franse broodjes.

Auteur

-K.F. Vaas, herschreven A.M.M. van Haperen