Jacobus Borsius

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Jacobus Borsius
Borsius 146896.jpg
Jacobus Borsius, foto, ca. 1850, ZB, Beeldbank Zeeland, recordnr. 146896
Geboren 5 januari 1802 Amsterdam
Overleden 20 oktober 1857 Middelburg
Beroep kerkhistoricus
VIAF J. Borsius

Biografie

Jacobus Borsius besloot zijn theologische studie in Leiden op 30 april 1825 met een proefschrift over het burgerlijk, huiselijk en godsdienstig leven der eerste christenen en werd in 1825 predikant in de Meern, in 1826 in de Bildt. In 1833 ging hij naar Zierikzee, waar hij maar kort verbleef van 2 mei tot en met 22 september. Op 6 oktober van dat jaar deed hij zijn intrede te Middelburg. Borsius heeft in veel kerkelijke besturen gezeten. Enkele malen was hij praeses van de Algemene Synode der Nederlands Hervormde Kerk. Ook bewoog hij zich op maatschappelijk terrein en was onder andere secretaris en bibliothecaris van het Zeeuwsch Genootschap.

Werk als kerkhistoricus

Borsius maakte als kerkhistoricus dankbaar gebruik van de bronnen die hij te Middelburg bij de hand had. Zo ontstonden zijn studies over Antonius Walaeus, over Johannes Snoep, predikant op de vloot van De Ruyter en Hermannus Faukelius. Voorts verschenen van zijn hand: ‘Onbekende bijzonderheden aangaande Mr. Jacob Roggeveen’. alsmede de akten van de bijeenkomst van enige gereformeerde predikanten in 1615 te Amsterdam, waar de troebelen tussen de Remonstranten en Contra-Remonstranten aan de orde kwamen. Ook heeft Borsius zich historisch bezig gehouden met het gezag van de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Heidelbergse catechismus. Tenslotte verschenen van hem tal van bijdragen in kerkelijke bladen.

Bibliografie

steendruk van een daguerrottypie van Borsius, vervaardiger J.P. Berghaus, bron: KZGW, ZI IV, 258

Auteur

S.J.M. Hulsbergen, herzien J. Francke, 2015

Literatuur

  • Biographisch woordenboek Prot. godgeleerden.
  • Nagtglas, Levensberichten.
  • N.N.B.W. IV.