Watereppe

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Watereppe (sium)

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984


Geslacht van moerasplanten, waarvan in Zeeland twee soorten voorkomen. Beide gedragen zich zoutmijdend en ontbreken in gebieden met brak oppervlakte- of grondwater. Het meest algemeen is de kleine watereppe (S. eréctum). In geheel Zeeland komt deze soort vrij algemeen voor op drassige plaatsen met zoet of zwak brak water, zoals slootkanten, drinkputten, moerassen en drassige graslanden e.d. De tweede soort is de grote watereppe (S. latifólium). Deze forse plant groeit in Zeeland uitsluitend in rietlanden in het Zeeuws-Vlaamse grensgebied.


AUTEUR

A.M.M. van Haperen