Populier

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Populier
Populier met aan de onderzijde opvallend witviltige bladeren , bron: Wikimedia, H.Zeil

Populier (Pópulus)

Geslacht van bomen, waarvan in Zeeland diverse soorten en bastaarden voorkomen. Het meest algemeen is de Canadese populier (Pópulus canadénsis), een bastaard van de inlandse zwarte populier (Pópulus nígraen) de uit Noord-Amerika afkomstige Amerikaanse populier (Pópulus deltoídes). Bovenstaande bomen lijken sterk op elkaar, zij groeien snel en vooral de Canadese populier wordt veel aangeplant langs wegen en dijken en plaatselijk ook in bossen. De inheemse zwarte populier komt in Zeeland in het wild waarschijnlijk niet (meer?) voor. De cultuurvariëteit 'Itálica', Italiaanse populier, wordt veelvuldig aangeplant in windsingels vooral rond boomgaarden. Van deze cultuurvariëteit zijn alleen mannelijke exemplaren bekend en deze worden gekenmerkt door de rechtopstaande takken, die deze bomen een cypres achtig uiterlijk geven.

Ratelpopulier (Pópulus trémula)

Een tweede inheemse soort is de ratelpopulier. Deze wordt gekenmerkt door kleinere meer fijn getande bladeren dan de vorige soorten. Men vindt haar vooral op zandige en venige grond, waar ze ook vaak aangeplant is. In Zeeland komt zij vrijwel uitsluitend voor in de duinen en het zandgebied van Zeeuws-Vlaanderen. Hier is deze soort vrij algemeen.

Abeel (Pópulus álba)

Tot slot moet ook de abeel genoemd worden. Deze onderscheidt zich van de vorige soorten door de wit- of grijsviltige onderzijde der bladeren en een grijswitte stam. Men onderscheidt de witte abeel (Pópulus alba) en de bastaard van deze soort met de ratelpopulier, de grauwe abeel (Pópulus canéscens). Beide soorten lijken sterk op elkaar en worden veel aangeplant met name in de kuststreek. Vanuit dergelijke aanplantingen verwilderen zij gemakkelijk en gaan ook andere soorten overwoekeren. Zuiver wild komen zij waarschijnlijk vrijwel niet in Zeeland voor.

  • Dialect: kaerspoppeliere: Zuid-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen; kattestaert: Walcheren, Zuid-Beveland; schieter: Walcheren, Zuid-Beveland, Tholen; gauw grôôt: Walcheren, Zuid-Beveland, Noord-Beveland; vroeg groot: Walcheren, Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland; zilverpopulier: Zeeuws-Vlaanderen; blikkenboom Zeeuws-Vlaanderen.

Auteur

-A.M.M. van Haperen