Paardestaart

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Paardestaart

(Equisétum). Planten geslacht behorend tot de familie der paardestaartachtigen. Van de paardestaart komen twee soorten algemeen in Zeeland voor. Het meest algemeen is de heermoes (E. arvénse; W., Z.B., N.B., Th., Sch.D., Z.Vl.: kattestaart), een zeer algemeen onkruid van zandige akkers, wegbermen, sloot- en dijktaluds, graslanden e.d. Iets minder algemeen is de lidrus (E. palustre). Deze soort lijkt sterk op de heermoes. De lidrus komt vooral voor als water- en moerasplant in zoete omstandigheden (sloten, drinkputten, vochtige graslanden). In streken waar zij veel groeit (bijv. sommige delen van Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen) vindt men haar ook wel als akkeronkruid of in wegbermen. In gebieden met zilt of brak polderwater zoals bijv. op Walcheren, ontbreekt deze soort vrijwel geheel.


AUTEUR

A.M.M. van Haperen