Zeeuwse Muziekschool

Uit Wiki ZB
Versie door MPolderdijk (overleg | bijdragen) op 2 okt 2017 om 12:07
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
Zeeuwse Muziekschool, Muziekschool (Zeeland 1955 - heden)
Lokatie van de Zeeuwse Muziekschool aan de Kuiperspoort in Middelburg, 2012, foto: Dok Kunneman

Ontstaan en geschiedenis

De Zeeuwse Muziekschool is ontstaan uit een fusie van verschillende lespraktijken verspreid over de provincie Zeeland. In 1953 nam Mr. Dr. A.J.J.M. Mes het initiatief om muziekonderwijs in Zeeland te bundelen. Na de eerste besprekingen in dat jaar met burgemeesters van de grote gemeenten in Zeeland alsmede de rijksinspecteur voor het muziekonderwijs Dr. C.L. Walther Boer, werd in 1954 de oprichtingsakte getekend: de Zeeuwse Muziekschool, bestaande uit acht scholen in Middelburg, Vlissingen, Goes, Zierikzee, Tholen, Oost-Souburg, Hulst en Axel, was een feit. In het daaropvolgende jaar trad de eerste directeur, Henk Stam, aan. Hoewel de school zich profileerde als een provinciaal instituut, werd ze gesubsidieerd per gemeente als Stichting Zeeuwse Muziekschool voor een gezamenlijk bedrag van 60.000 gulden.

De school beleefde een voorspoedige start: één jaar na de oprichting was het leerlingenaantal gestegen van 500 tot 2.500. De vraag naar muzieklessen bleef groeien en op den duur kon de school niet meer vanuit één locatie worden bestuurd. In plaats van adjunct-directeuren werden regiodirecteuren aangesteld die de bevoegdheid kregen over de school of scholen in een der regionen Walcheren, de Bevelanden, Schouwen-Duiveland, Tholen, en West- en Oost-Zeeuws-Vlaanderen. De dependance in Vlissingen kreeg een eigen rayondirecteur. De hoofdlocatie in Middelburg was aanvankelijk gevestigd op de bovenverdieping van de Zeeuwse Concertzaal. Begin jaren ’70 verhuisde het instituut naar een serie aaneengeschakelde, voormalige VOC-pakhuizen aan de Kuiperspoort (zie foto), die werden gerenoveerd ten behoeve van de Zeeuwse Muziekschool die zich daar samen met het Zeeuws Instituut voor Kunstzinnige Vorming (ZIKV) vestigde. In de jaren ’80 werd het pand nogmaals verbouwd en werd het ZIKV verplaatst.

In 1965 werd Gijs Bergman algemeen directeur van de Muziekschool. In de jaren zeventig beleefde de school met een leerlingenaantal rond de 5.000 haar bloei, maar toen de Nederlandse economie in de jaren tachtig in een recessie kwam, werden de gemeentelijke subsidies tijdelijk bevroren. De Muziekschool kon niet verder uitbreiden; waar voorheen op aanvraag naar docenten werd gezocht, moesten leerlingen nu noodzakelijkerwijs op een wachtlijst worden geplaatst. Rond 1980 werd er ook een poging ondernomen om een fusie te bewerkstelligen tussen het ZIKV en de Zeeuwse Muziekschool. Uiteindelijk kwam deze fusie niet tot stand en in een later stadium werd de Stichting Zeeuwse Muziekschool omgezet in een Gemeenschappelijke Regeling. Ook werd de muziekschool niet meer aangemerkt als een onderwijsinstelling maar werd deze meer gezien als een instelling die onder sociaal cultureel werk zou komen te vallen.

In 1980 vierde de Zeeuwse Muziekschool haar zilveren jubileum. Dit werd gevierd met een reeks van vijfentwintig concerten en de uitgave van een elpee met hoogtepunten uit het repertoire van de leerlingen van de Muziekschool. De plaat bevat onder andere origineel werk van Antoon Maessen en opnames van het Zeeuws Koperensemble, een leerlingenaccordeonorkest en -sextet en een koor samengesteld uit kinderen van de opleiding Algemene Muzikale Vorming uit de gehele provincie.

Percussielokaal van de Zeeuwse Muziekschool, 2012, foto: Dok Kunneman

Fundamentele veranderingen in de daaropvolgende jaren beperkten zich tot het aan- en aftreden van directeuren en een herindeling van de verschillende regio’s. Gijs Bergman werd in 1983 opgevolgd door Mathieu Meijs, die op zijn beurt plaatsmaakte voor Willem Smit in 2004. Eind jaren tachtig werden de regio’s West- en Oost-Zeeuws-Vlaanderen samengevoegd. Vanaf 2008 opereerden ook Schouwen-Duiveland, de Bevelanden en Tholen als één regio onder de noemer Oosterschelde. Sinds het aftreden van Willem Smit in 2011 bekleedt de Goessche regiodirecteur Jan Hut de functie van tijdelijk waarnemend algemeen directeur. De school is nog op zoek naar een permanente vervanger.

Het voornaamste punt waarmee de Muziekschool zich structureel van andere scholen onderscheidt is het enorme spreidingsgebeid, de beheersvorm en de indeling in de diverse regio’s met aan het hoofd een regiodirecteur. In bureaucratisch opzicht werpt het gedecentraliseerde systeem haar vruchten af: de Zeeuwse Muziekschool heeft van alle Nederlandse muziekscholen de laagste managementkosten.

Muziek en talenten

De Zeeuwse Muziekschool biedt onderricht in instrumenten uiteenlopend van keyboard en piano tot bugel en contrabas. Alleen in panfluit, mandoline en mondharmonica wordt momenteel niet onderwezen. Kinderen kunnen vanaf hun zevende jaar bij de school terecht. Vaak volgen ze eerst het vak Algemene Muzikale Vorming (AMV) dat wordt aangeboden via basisscholen aan leerlingen van zeven tot negen jaar. Daarna kan worden gekozen voor groeps- of individuele lessen. Het instituut biedt zelfs een cursus “muziek op schoot” voor kinderen van 1 tot 4 jaar. Ook volwassenen kunnen voor lessen op de Muziekschool terecht. De Zeeuwse Muziekschool hanteert (net als andere Nederlandse muziekscholen) haar eigen examenprogramma met theorie- en praktijkexamens in vier fasen. De enige uitzondering daarop is de HaFaBra, de landelijke verenigingsopleiding voor harmonie, fanfare en brass bandorkesten, die naast de hoofdlocatie ook op diverse dislocaties door de gehele provincie wordt aangeboden. Verder telt de school een aantal koren, waaronder het madrigaalkoor van Anton de Kort.

Pianolokaal van de Zeeuwse Muziekschool, 2012, foto: Dok Kunneman

Ook in muzikaal opzicht is de Zeeuwse Muziekschool een succesvolle instelling gebleken. Bekende namen die er les kregen zijn onder anderen pianiste Marianne Boer, violist Mathieu Bellen, trompettist Rik Mol, fluitist Maurice Heugen en dirigent en componist Albert-John Vervorst. Diverse leerlingen van de Muziekschool werden later zelf docent aan de school.

De Zeeuwse Muziekschool onderhoudt een succesvolle samenwerking met diverse organisaties, zoals Kunsteducatie Walcheren. Een organisatie die vanuit de Muziekschool is ontstaan is het Zeeuws Jeugdorkest, dat opgericht werd door Peter Jense. Toen deze organisatie te groot werd, heeft hij zich van de Muziekschool gedistantieerd in verband met subsidieregelingen. Verder werkt de school samen met het Zeeuws Orkest en kamermuziekorkest TY, waarin docenten van de Muziekschool meespelen. Ook verleent de Muziekschool haar steun aan het Eastman concours dat eens in de twee jaar plaats vindt. De voorrondes van dit concours zijn altijd op de Muziekschool. Bovendien heeft de school een goede band met Stichting Leergeld, die ervoor zorgt dat mensen die geen contributie kunnen betalen, toch muziekles kunnen krijgen. Een gelijksoortige relatie heeft de Muziekschool met het Jeugd Cultuur Fonds, dat eveneens financiële bijdragen voor muzieklessen verstrekt.

Auteurs

-G.W. Bergman, herz. Sanne Thierens en Dok Kunneman (UCR), 2012

Bronnen

-“Met ruim honderd-zestig leerlingen slaat Schouwen-Duiveland goed figuur.”, in:Zierikzeesche Nieuwsbode, 12 juni 1956.

-Jaensch, Anneke. “Zeeuwse Muziekschool: Klankbord voor veel jong talent”, in:Zeeland Magazine 12/70 (1980) 27-31.

-Met dank aan Ger Blom voor het interview op 27 februari 2012

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984